• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Projekt Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie trybu i (..)

Projekt Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Racibórz

2023-08-22

Prezydent Miasta Racibórz przedstawia do konsultacji projekt Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Racibórz.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie ich działalności statutowej.

Konsultacje przeprowadza się w terminie: od 23.08.2023 r. do 29.08.2023 r.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych.

Opinie do projektu Uchwały należy zgłosić w formie papierowej na adres: Urząd Miasta
Racibórz, Wydział Spraw Społecznych, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 – 400 Racibórz, bądź
elektronicznie na adres email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

W przypadku przesłania uwag pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-08-22 Ogłoszenie.pdf
ilość pobrań: 20
Ogłoszenie.pdf 483.81KB zobacz
pdf 2023-08-22 Projekt Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie trybu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Racibórz.pdf
ilość pobrań: 15
Projekt Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie trybu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Racibórz.pdf 234.98KB zobacz

do góry