• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Ruszył nabór na stanowisko Głównego specjalisty - (..)

Ruszył nabór na stanowisko Głównego specjalisty - Kierownika projektów w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki

2023-11-23

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego specjalisty - Kierownika projektów w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko Kierownika projektu w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki” w terminie do 07.12.2023 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami TUTAJ.

do góry