Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/„Stacja młodych” i „Raciborski Urban Lab” na (..)

„Stacja młodych” i „Raciborski Urban Lab” na nowym dworcu

2023-10-23

Na mocy umowy zawartej z PKP Miasto Racibórz podjęło decyzję o zagospodarowaniu 700 m2 powierzchni nowego dworca na cele publiczne. Sposób wykorzystania tej przestrzeni został ustalony po wielu konsultacjach z mieszkańcami, spotkaniach z różnymi grupami społecznymi, liderami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz biznesu, a co najważniejsze po poznaniu opinii młodzieży. Władze miasta zdecydowały o stworzeniu dwóch części w ramach projektu.

 

Pierwsza część, nazwana "Stacją Młodych" zostanie przeznaczona dla młodzieży, stanowiąc przestrzeń społeczno-kulturalną, która ma na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodych ludzi. Stacja Młodych będzie miejscem, gdzie młodzież będzie miała możliwość rozwijania swoich umiejętności, ucząc się partycypacji społecznej, zdobywając biznesowe know-how, budując motywację i nawiązując międzynarodowe relacje. To miejsce pomoże młodym zrozumieć, że mają rówieśników z podobnymi problemami i potrzebami. Będzie można tam spędzić czas pracując lub odpoczywając w oczekiwaniu na zajęcia szkolne, pociąg czy autobus.

Druga część to "Raciborski Urban Lab", którego głównym celem będzie promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Przestrzeń będzie stworzona jako miejsce, gdzie samorząd, biznes, mieszkańcy i organizacje społeczne mogą się spotykać. Ponadto, służyć będzie jako przestrzeń do wspólnej pracy (co-working), oraz spotkań organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, które chcą realizować różne inicjatywy na rzecz rozwoju miasta.

Aby jak najlepiej przygotować się do wdrożenia tego ambitnego przedsięwzięcia, Elżbieta Franiczek z Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz oraz Magdalena Wieder z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej uczestniczyły w "Europe Goes Local & Democracy Reloading workshops" w Lublinie - Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Tam zdobyły cenne doświadczenie i wiedzę w obszarach polityki młodzieżowej, pracy z młodzieżą oraz partycypacji młodzieży w życiu publicznym. Ta wiedza z pewnością przełoży się na innowacyjne rozwiązania, które zostaną wdrożone zarówno w Stacji Młodych, jak i w Urban Labie, otwierając przed młodymi ludźmi ogromne możliwości rozwoju i angażując ich w kształtowanie przyszłości Raciborza.

11 zdjęć

Wizyta studyjna w Lublinie

 

do góry