Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Wykup mieszkań z bonifikatą

2003-07-07

Rada Miasta Racibórz na jednym ze swoich posiedzeń podjęła uchwałę w sprawie nowych zasad sprzedaży mieszkań stanowiących własność Gminy. Nowy projekt, który zaproponował Prezydent Miasta Jan Osuchowski przewiduje nawet 90% bonifikatę w przypadku jeżeli nastąpi sprzedaż za gotówkę wszystkich lokali mieszkalnych w budynku jednocześnie. 85% bonifikaty uzyska dotychczasowy najemca, który wykupi mieszkanie za gotówkę. Jeżeli chętny do wykupu mieszkania na własność rozłoży zakup na raty wtedy udzielona zostanie mu 60% bonifikata, jednak zapłata ceny musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 5 lat i I-rata w wysokości min. 20% ceny winna być uiszczona przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Pozostała należność rozłożona zostanie na cztery równe raty roczne. Osoby które wybiorą formę zapłaty w ratach, rezygnują tym samym z roszczeń w zakresie zwrotu kaucji mieszkaniowej. Cenę sprzedaży lokali znajdujących się w budynkach wpisanych do rejestru zabytków obniża się o 90 % przy sprzedaży mieszkania za gotówkę lub o 75% przy ratalnej formie spłaty. Ze sprzedaży lokali nie będą mogły skorzystać przez okres 2 lat najemcy, którzy nabyli lokal w wyniku przetargu na wysokość stawki czynszowej oraz osoby, których mieszkania znajdują się w budynkach stanowiących całkowitą własność Gminy. Sprzedaż nie obejmuje również lokali wybudowanych przy częściowym udziale środków Skarbu Państwa dla osób dotkniętych powodzią lub innymi zdarzeniami losowymi oraz lokali znajdujących się w budynkach , których usytuowanie niezgodne jest z planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Dodatkowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz tel. 032/ 415 34 07

do góry