Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Zakończył się czwarty etap remontu zabytkowego (..)

Zakończył się czwarty etap remontu zabytkowego spichlerza chłopskiego w Sudole

2023-11-17

16 listopada 2023 r. przedstawiciele Miasta Racibórz oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach dokonali odbioru inwestycji pod nazwą: Renowacja zabytkowego spichlerza chłopskiego przy ul. Czynu Społecznego 14 w Raciborzu – Sudole – etap IV.

Przy spichlerzu spotkali się Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Łukasz Konarzewski z I Zastępcą Prezydenta Miasta Dawidem Wacławczykiem oraz z kierownikiem budowy, panem Cezariuszem Magottem z firmy IZOSERWIS i inspektorem nadzoru inwestorskiego, panem Jackiem Michalskim w celu dokonania odbioru IV etapu remontu obiektu. W odbiorze wzięli także udział urzędnicy z Urzędu Miasta Racibórz i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 4 etap renowacji spichlerza objął między innymi wykonanie posadzki w piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową, wykonanie pionów wentylacyjnych w piwnicy a także prace tynkarskie na elewacjach zewnętrznych. Koszt tegorocznego etapu inwestycji wyniósł 156 658,15 zł z czego 50 000,00 zł pochodziło z dotacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozostałe środki zapewniło Miasto Racibórz z budżetu własnego. W ramach inwestycji odtworzono w drewnianej części lamusa zewnętrzne tynki gliniane w dawnej technologii, z domieszką sieczki słomianej, zaczepione na oryginalnych drewnianych kołkach. Tynki pobielono wapnem. Część murowaną – po okresie wysychania cegły - również otynkowano, tynkiem renowacyjnym. Posadzka w piwnicy została wykonana z cegły rozbiórkowej kładzionej na płask – według zachowanych posadzek w innych podobnych obiektach, na przykład w pomieszczeniu gospodarczym znajdującym się przy spichlerzu na ul. Mariańskiej w Raciborzu.

Dla przypomnienia podajemy, że w poprzednich etapach ( w 2020, 2021 i 2022 r.) wykonano w spichlerzu chłopskim remont dachu obejmujący częściową wymianę więźby dachu i przywrócenie pokrycia dachu z łupka, spięcie stalowymi ściągami spękanej części murowanej obiektu, zszycie pękających sklepień nad schodami i nad piwnicą, odtworzenie podłogi z desek na parterze, konserwację drzwi wejściowych i odtworzenie drzwi do piwnicy oraz izolację przeciwwilgociową ścian zewnętrznych oraz fundamentów. Dzięki tym pracom spichlerz odzyskał stabilność, która została zachwiana poprzez nadsypanie gruntu wokół obiektu (istniejące do tej pory okienka piwniczne obecnie znajdują się poniżej powierzchni gruntu, podobnie jak otwory wentylujące część drewniany strop nad piwnicą – część murowana lamusa poprzez ten stan faktyczny bardzo namakała, murowane ściany zostały narażone na dodatkowe napięcia) oraz poprzez dziurawy dach.

Wszystkie prace remontowe zabytkowego spichlerza w Raciborzu – Sudole przeprowadzone do tej pory kosztowały 480 890,4 zł z czego 190 000,00 zł pochodziło z dotacji Śląskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2024 r. dzięki dotacji z Rządowego Programu odbudowy Zabytków zostanie przeprowadzony ostatni, 5 etap konserwacji spichlerza, który obejmie montaż oświetlenia, konserwację schodów na piętro oraz do piwnicy, wykończenie cokołu elewacji zewnętrznych oraz zabezpieczenie części drewnianej od środka środkami biobójczymi.

13 zdjęć

Zakończenie czwartego etapu remontu spichlerza w Sudole

 

do góry