Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Zaproszenie do udziału w pracach zespołu konsultacyjnego

Zaproszenie do udziału w pracach zespołu konsultacyjnego

2003-07-08
W ślad za wcześniejszą informacja o przystąpieniu do opracowania „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA RACIBÓRZ” kierujemy apel do wszystkich zainteresowanych tą problematyką o włączenie się w proces powstawania wymienionego wyżej dokumentu. Aktualnie trwa kompletowanie Zespołu Konsultacyjnego , którego ocenie będą poddawane propozycje zawarte w poszczególnych częściach planu na etapie ich opracowania. Mając na względzie potrzebę włączenia do Zespołu jak największej ilości osób posiadających rozeznanie stanu i potrzeb w różnorodnych dziedzinach funkcjonowania Gminy związanych z oddziaływaniem na środowisko w imieniu władz miasta oraz firmy opracowującej „Program ............” zapraszamy na pierwsze spotkanie – konferencję inaugurującą prace nad Programem , które odbędzie się w dniu 22 lipca 2003r o godz. 12.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz ul. Batorego 6. W planie spotkania przewidujemy omówienie przez przedstawicieli firmy ARCADIS opracowującej Program: - Procesu opracowania i koncepcji programu ochrony środowiska; - Głównych zagrożeń stanu środowiska w Raciborzu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta pok. 202-203 gdzie również można zapoznać się z roboczą wersją aktualnie opracowywanych materiałów.
do góry