• Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dla interesariuszy budowy gazociągu

Informacja dla interesariuszy budowy gazociągu

2024-01-31

Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje o rozpoczęciu budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz – Rybnik (jest to pierwszy etap realizacji gazociągu Racibórz – Oświęcim), wykonawcą robót jest firma ZRUG Sp. z o.o. Ruszyła także realizacja gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle – Racibórz, gdzie generalnymi wykonawcami robót są firmy: ROMGOS sp. z o.o., ENGINEERING sp. k. oraz ROMGOS Gwiazdowscy sp. z o.o.

Budowa gazociągu była tematem spotkania, które odbyło się w czwartek (25 stycznia 2024 r.) w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Racibórz.

Są to kluczowe inwestycje GAZ-SYSTEMU, realizowane w ramach programu inwestycyjnego Coal to Gas, którego celem jest zapewnienie infrastruktury gazowej niezbędnej do transformacji energetycznej.

Gazociąg Racibórz - Rybnik zostanie połączony w Raciborzu z planowanym do realizacji gazociągiem relacji Kędzierzyn-Koźle – Racibórz, natomiast w Rybniku z gazociągiem przyłączeniowym do bloku gazowo-parowego w Rybniku.

Gazociąg relacji Kędzierzyn-Koźle – Racibórz stanowi fragment zaprojektowanego gazociągu Kędzierzyn-Koźle (Granica RP Polska – Czechy). W Kędzierzynie-Koźlu zostanie on połączony z Tłocznią Gazu Kędzierzyn, a w Raciborzu z planowanym do realizacji gazociągiem relacji Racibórz – Rybnik, który jest pierwszym etapem gazociągu Racibórz – Oświęcim.

Zakończenie obu inwestycji i przekazanie obiektu do użytku zaplanowane jest na II kwartał 2026 r.

Zakres inwestycji gazociągu relacji Racibórz - Rybnik:

 • budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz – Rybnik,
 • budowa dwóch zespołów zaporowo-upustowych na gazociągu w Markowicach i Ochojcu,
 • budowa zespołu śluzy nadawczo-odbiorczej wraz z układem pomiarowo-regulacyjnym w Raciborzu,
 • budowa telemetrycznej linii światłowodowej wzdłuż gazociągu.

Zakres inwestycji gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Racibórz:

 • budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kędzierzyn-Koźle – Racibórz,
 • budowa trzech zespołów zaporowo-upustowych na gazociągu w gminach Cisek, Rudnik i Racibórz,
 • budowa telemetrycznej linii światłowodowej wzdłuż gazociągu.

Etapy budowy gazociągu — ważne informacje dla właścicieli nieruchomości

Etap I:

 • zawiadomienie właścicieli o rozpoczęciu budowy – pisemnie przed rozpoczęciem robót na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków,
 • wytyczenie geodezyjne pasa budowy gazociągu,
 • opis zagospodarowania nieruchomości przed budową – protokół „O” sporządzony z właścicielem nieruchomości,
 • rozpoznanie archeologiczne i saperskie w pasie budowy.

Uwaga! Zgłoszenie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
W przypadku wpływu inwestycji na powierzchnię działki kwalifikującej się do dopłat osoba, która pobiera dopłaty, powinna skontaktować się z Biurem Powiatowym ARiMR w celu uzyskania informacji w zakresie konieczności wyłączenia z dopłat powierzchni działki zajętej pod budowę, w terminie właściwym dla zgłoszenia wystąpienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych okoliczności. Podstawą zgłoszenia może być otrzymane zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

Etap II:

 • usunięcie roślinności i zdjęcie warstwy humusu – drewno pozyskane z wycinki wykonawca robót przekaże właścicielowi nieruchomości na podstawie odrębnego protokołu,
 • rozmieszczenie rur wzdłuż trasy gazociągu,
 • spawanie rur,
 • wykonanie wykopu i układanie gazociągu w wykopie,
 • odbudowa istniejącej melioracji – wykonawca robót spisze z właścicielem nieruchomości protokół odbioru wykonanych prac melioracyjnych,
 • budowa obiektów gazowych np. zespołów zaporowo-upustowych, systemowych stacji gazowych i innych obiektów naziemnych,
 • wykonanie prób, odbiorów technicznych i rozruchów.

Etap III:

 • uporządkowanie i rekultywacja terenu po budowie,
 • znakowanie trasy gazociągu,
 • opis stanu zagospodarowania nieruchomości po budowie – protokół „końcowy” sporządzony z właścicielem nieruchomości – do ponownego użytkowania nieruchomości można powrócić dopiero po spisaniu tego protokołu,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie infrastruktury i przekazanie do eksploatacji.

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością poniższych załączników, gdzie szczegółowo omówione są tematy m.in. odszkodowania, korzyści i podstawy prawnej.

Kategoria: Powiązane pliki [8]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx 2024-01-31 Komunikat_Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Racibórz.docx
ilość pobrań: 31
Komunikat_Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Racibórz.docx 1.24MB -
pdf 2024-01-31 Komunikat_Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Racibórz.pdf
ilość pobrań: 47
Komunikat_Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Racibórz.pdf 183.67KB zobacz
docx 2024-01-31 Komunikat_Budowa gazociągu Racibórz - Rybnik.docx
ilość pobrań: 21
Komunikat_Budowa gazociągu Racibórz - Rybnik.docx 1.51MB -
pdf 2024-01-31 Komunikat_Budowa gazociągu Racibórz - Rybnik.pdf
ilość pobrań: 43
Komunikat_Budowa gazociągu Racibórz - Rybnik.pdf 247.52KB zobacz
pdf 2024-01-31 Prezentacja_Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Racibórz.pdf
ilość pobrań: 86
Prezentacja_Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Racibórz.pdf 2.89MB zobacz
pdf 2024-01-31 Prezentacja_Budowa gazociągu Racibórz - Rybnik.pdf
ilość pobrań: 75
Prezentacja_Budowa gazociągu Racibórz - Rybnik.pdf 3.24MB zobacz
pdf 2024-01-31 Ulotka_Gazociąg Racibórz - Rybnik.pdf
ilość pobrań: 119
Ulotka_Gazociąg Racibórz - Rybnik.pdf 3.16MB zobacz
pdf 2024-01-31 Ulotka_gazociąg Kedzierzyn-Kozle-Raciborz.pdf
ilość pobrań: 42
Ulotka_gazociąg Kedzierzyn-Kozle-Raciborz.pdf 4.91MB zobacz

do góry