• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Racibórz

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Racibórz

2004-07-09

Na wniosek Prezydenta Miasta Racibórz, Przwodniczacy Rady Miasta zwołuje w trybie nadzwyczajnym sesję Rady Miasta Racibórz. Sesja rozpocznie się o godzinie 14.00 w dniu 13 lipca 2004r.na sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Batorego 6 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku wraz z kompletem załączników o dofinansowanie “Programu kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu” Etap I z Funduszu Spójności.
3.Zakończenie sesji.

do góry