Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Nabór na stanowisko ds. pomocy społecznej i ochrony (..)

Nabór na stanowisko ds. pomocy społecznej i ochrony zdrowia

2004-07-08

Urząd Miasta Racibórz poszukuje kandydata na stanowisko ds. pomocy społecznej i ochrony zdrowia w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych. Do głównych zadań realizowanych na w/w stanowisku należeć będzie:
· opracowanie i realizacja gminnych programów z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia
· kontrola podmiotów realizujących gminne programy z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia
· współpraca w organizacjami pozarządowymi realizującymi gminne programy z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia
· współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Od kandydata wymagamy:
· wykształcenia wyższego - pedagogika, psychologia, socjologia
· znajomości problematyki z zakresu pomocy społecznej
· umiejętności organizacyjnych
· umiejętności budowania kontaktu z innymi osobami
· dobrej znajomości obsługi komputera
· minimum 3-letniego stażu pracy

Oferty powinny zawierać:
· list motywacyjny
· curriculum vitae
· kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
· oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych


Oferty należy składać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Batorego 6, pok. 213, w terminie do 20.07. br.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem:
415-26-12.

do góry