Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Spotkanie prezydenta z mieszkańcami Ostroga w SP1

Spotkanie prezydenta z mieszkańcami Ostroga w SP1

2023-10-30

W sobotę odbyło się piąte z dwunastu tradycyjnych spotkań prezydenta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. W SP 1 spotkało się ok 20stu mieszkańców tej dzielnicy. Głównymi wątkami poruszanymi w trakcie spotkania był temat remontów dróg, parkingów i oświetlenia, poruszono także temat budowy lodowiska i tężni.

W pierwszej części spotkania Prezydent wyraził zadowolenie, że raciborzanie identyfikują się z dzielnicami oraz przedstawił bieżący stan inwestycji w tej części miasta. Na Ostrogu odbywa się obecnie wiele inwestycji drogowych, remontowana jest m.in. ulica Łąkowa oraz Kościuszki.

Prezydent na spotkaniu podjął temat meldunków, który jest istotny z punktu widzenia m.in. planowania liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach. Zaznaczył, że aktualnie prowadzone są prace mające na celu zwiększenie liczby miejsc w żłobku na ul.Słonecznej. Docelowo w żłobkach miejskich będzie 290 miejsc. Dążymy do tego, żeby nie zabrakło miejsca dla żadnego dziecka – mówił Prezydent.

W tej dzielnicy Raciborza w ciągu ostatniego roku zrealizowanych zostało wiele inwestycji w sferze edukacji, w tym: został wyremontowany plac zabaw przy SP1, w tej samej szkole została otworzona "Pracownia bezpiecznej komunikacji", w Przedszkolu przy ul. Jana wyremontowano wszystkie łazienki, część sal dydaktycznych i pomieszczenia dla nauczycieli.

Mieszkańców zainteresował temat budowy nowej Tężni w ramach projektu "Zielone płuca Ostroga". Prezydent przekazał, że plac budowy został przekazany. Teraz wykonawca realizować będzie prace budowlane.

Duże zainteresowanie wzbudził również temat stanu dróg i budowy parkingów przy ul.Książęcej, Cecylii, Rodziewiczówny. Prezydent zapewnił, że miasto będzie konsekwentnie działać i dążyć do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych m.in. przez doświetlenie przejść dla pieszych. Dodatkowe doświetlenie pojawi się w okolicy ul. Elżbiety 30.

Mieszkańcy zwrócili uwagę na problemy na ul. Siwonia tj. uciążliwy huk, dymienie, odór i pył — wskazywali na okoliczny zakład przemysłowy jako źródło uciążliwości. Problemem jest też składowanie odpadów, śmieci i gruzu przy ulicy Siwonia. Prezydent zaproponował spotkanie w Urzędzie Miasta i rozmowę na wymienione tematy.

Z sali padły też pytania o budowę lodowiska, skierowane między innymi do obecnego na sali Radnego Marcina Ficy. Mieszkańcy zauważyli, że ich zdaniem Rada Miasta działa w tym temacie na szkodę raciborskiej młodzieży. Prezydent zapewnił, że lodowisko powstanie.

Spotkanie, wzorem poprzednich odbyło się w duchu zdrowego dialogu i zrozumienia.

Z każdego ze spotkań spisywany jest protokół, w którym zapisywane są wszystkie uwagi wniesione przez przybyłych mieszkańców celem ich późniejszej analizy i podjęcia odpowiednich działań. Dokument ten jest odczytywany przy okazji spotkań w kolejnym roku, a każdy z punktów jest omawiany i przedstawione są działania podjęte w danej kwestii.

Kolejne spotkanie już dziś 30.10 o 17:00 w OSiR Obora.

5 zdjęć

Spotkanie na dzielnicach - Ostróg

5 zdjęć
do góry