• Język migowy
  • BIP

Lokale i powierzchnie użytkowe

Wynajem


Pozostałe lokale użytkowe Miasto wynajmuje w drodze przetargu zgodnie z Uchwałą nr XLV/709/2010 Rady Miasta Racibórz z dn. 29 września 2010 r., która jest dostępna http://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki.
Przedmiotem przetargu jest wysokość miesięcznego czynszu najmu lokalu użytkowego. Stawki czynszu za najem lokali użytkowych reguluje zarządzenie Prezydenta Miasta Raciborza nr 1177/2013 z dnia 21.02.2013 r.
Jeżeli oddanie lokalu użytkowego w najem w pierwszym przetargu nie doszło do skutku przeprowadza się drugi przetarg, przy zachowaniu stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej ustalonego do pierwszego przetargu. W sytuacji, gdy nie doszło ono d skutku w drugim przetargu miasto oddaje lokal w użytkowanie w drodze bezprzetargowej.

Sprzedaż


Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Racibórz na rzecz ich najemców odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w uchwale nr XLI/745/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r.

Aktualny wykaz lokali przeznaczonych pod wynajem oraz do sprzedaży dostepny jest pod adresem: https://www.raciborz.pl/invest_in_raciborz/Lokale_i_powierzchnie_uzytkowe

do góry