Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/dla_inwestorow_i_przedsiebiorcow/Przewodnik_po_Urzedzie_dla_Przedsiebiorcy
Drukuj grafikę : tak / nie

Przewodnik po Urzędzie dla Przedsiębiorcy

W poszczególnych Wydziałach/Referatach Urzędu Miasta Racibórz przedsiębiorcy, a także osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej mogą uzyskać kompleksowe informacje na temat wielu zagadnień związanych z funkcjonowaniem własnego biznesu.   

Zachęca się przedsiębiorców do elektronicznego załatwiania niektórych spraw za pośrednictwem Platformy SEKAP lub ePUAP 

PARTER

Wydział Spraw Obywatelskich

        Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel.(32)7550753, (32)7550613 – pokój nr 7
                e-mail: 

Wydział Lokalowy

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 7550 659, (32) 755 0699
lub (32) 7550 612  - pokój nr 18 lub 19, e-mail:

wynajem lokali użytkowych w trybie:    

Ogłoszenia o przetargach na wynajem lokali użytkowych, a także pozostających do oddania w najem w trybie bezprzetargowym zamieszczane są na stronie www.bipraciborz.pl w zakładce: Rejestr przetargów nieruchomości/ Ogłoszenia o przetargach/ Wynajem.   

wynajem lokali mieszkalnych:

Referat ds. Gospodarki Odpadami

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 7550 757 – pokój nr 20
               e-mail:

 I PIĘTRO

Wydział Finansowy

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 7550 604 – pokój nr 118
                e-mail:

II PIĘTRO

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 7550 668 – pokój nr 220
                e-mail:

Wydział Inwestycji i Urbanistyki

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 7550 603 – pokój nr 208
                e-mail:

Wydział Komunalny

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 7550 674 – pokój nr 224
                e-mail:

Wydział Dróg Miejskich

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 7550 673 – pokój nr 204
                e-mail:    

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 7550 677 – pokój 202
                e-mail:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą również uzyskać dofinansowanie do modernizacji kotłowni, montażu instalacji solarnej lub pompy ciepła w lokalu/budynku, w którym prowadzona jest ich działalność lub usunięcia elementów zawierających azbest z tych obiektów.
Procedury (w tym regulaminy udzielania dotacji i druki wniosków) również można znaleźć na stronie http://www.bipraciborz.pl/bip/ w zakładce załatwianie spraw w Urzędzie/procedury w kategorii dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

III PIĘTRO

Referat Zamówień Publicznych

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 7550 710 – pokój 310
                e-mail: 

Wydział Rozwoju

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

Kontakt: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 7550 720 – pokój nr 325
                e-mail: 

Treść Przewodnika została przygotowana i opracowana przez Wydział Spraw Obywatelskich

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2018 r.