Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa to program rządu, który ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa. 

Tarcza opiera się na pięciu filarach:
• Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwie pracowników,
• Finansowaniu przedsiębiorców,
• Ochronie zdrowia,
• Wzmocnieniu systemu finansowego,
• Inwestycjach publicznych

Rząd przeznaczy na te cele ponad 212 mld zł. Dodatkowe wsparcie (7,5 mld zł) zapisano dla służby zdrowia i na walkę z koronawirusem.
Według założeń rządu tarcza ustabilizuje polską gospodarkę, a także da jej impuls inwestycyjny. Wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy (212 mld złotych) to prawie 10 proc. PKB Polski.

Rząd uruchomił specjalną stronę internetową, na której zawarte są szczegóły tarczy: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

do góry