Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Bartka Lasoty

Położenie

Dane podstawowe

Działka gruntu położona w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty, oznaczona ewidencyjnie nr 30 k.m. 12 obręb Ostróg, o powierzchni 0,6071 ha, stanowiąca własność Gminy Miasta Racibórz, zapisana w księdze wieczystej Nr GL1R/00022064/3.
Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Bartka Lasoty, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów produkcji przemysłowej. Działka stanowi teren użytkowany rolniczo i jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas nieokreślony z osobą fizyczną.

Oznaczenia geodezyjne

 Nieruchomość w skład której wchodzi działka oznaczona ewidencyjnie numerem 30 k.m. 12 obręb Ostróg

Plan zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/667/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 czerwca 2006 r., działka zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem:
J30MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na działce wrysowano strefę ingerencji konserwatorskiej „B”.

Forma zbycia

Oferta w przygotowaniu. Publiczny przetarg ustny nieograniczony.

Kontakt

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju
pokój 303, tel. 32 755 07 20/21
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 217, tel. 32 755 06 70
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ  

 Nieruchomość inwestycyjna przy ul. Bartka Lasoty

 Działka pod budownictwo mieszkaniowe   Zaktualizowano: 2024-15-03

do góry