Położenie

   

Dane podstawowe

Nieruchomość niezabudowana, położona w Raciborzu przy ul. Mikołowskiej, obecnie teren jest niezagospodarowany i użytowany rolniczo. Łączna powierzchnia terenu wynosi 2,1024 ha. Procent dopuszczalnej zabudowy: 
Działka nr 120: 54.5 %
Działka nr 121: 88.6%
Droga dojazdowa do terenu w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji 2020 r. Droga asfalto – betonowa (szer. - 7m) -  dopuszczona dla tranzytu ciężkiego.

Oznaczenia geodezyjne

1. Nieruchomość o pow. 1,3641 ha, działka nr: 120;
2. Nieruchomości o pow. 0,7383 ha, działka nr 121.

Plan zagospodarowania przestrzennego

  Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług, dróg oraz zieleni izolacyjnej.

Forma zbycia

 Oferta w przygotowaniu po złożeniu akcesu dotyczącego zakupu nieruchomości. 

Kontakt

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju
pokój 325, tel. 32 755 07 20/21,
e-mail: hipnarowicz.wojciech@um.raciborz.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 217, tel. 32 755 06 70

 

 Opracowano: 15.01.2019r.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Site Check ul. Mikołowska PL.doc 19-01-15 15:08 13.24MB pobierz plik: Site Check ul. Mikołowska PL.doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H