Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

Położenie

  Teren inwestycyjny przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu Teren inwestycyjny przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu

Dane podstawowe

Nieruchomość niezabudowana, położona w Raciborzu przy ul. Mikołowskiej, obecnie teren jest niezagospodarowany i użytowany rolniczo. Łączna powierzchnia terenu wynosi 5,4946 ha.
Droga dojazdowa do terenów, w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej.

Oznaczenia geodezyjne

1. Nieruchomość o pow. 1,3641 ha, działka nr: 120;
2. Nieruchomość o pow. 0,7383 ha, działka nr 121.
3. Nieruchomość o pow. 1,9072 ha, działka nr 119
4. Nieruchomość o pow. 1,114 ha, działka nr 226/100
5. Nieruchomość o pow. 0,2465 ha, działka nr 229/99
6. Nieruchomość o pow. 0,1245 ha, działka nr 233/98

Plan zagospodarowania przestrzennego

  Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Forma zbycia

 Oferta w przygotowaniu po złożeniu akcesu dotyczącego zakupu nieruchomości. 

Kontakt

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju
pokój 303, tel. 32 755 07 20/21,
e-mail: hipnarowicz.wojciech@um.raciborz.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 217, tel. 32 755 06 70

 

Fot. Teren inwestycyjny przy ul. Mikołowskiej

 

 

 

Rys. Mapa sytuacyjna nieruchomości inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej

 

 

 

 

 

   Fot. Tereny inwestycyjne przy ul. Mikołowskiej oraz Bartka Lasoty

Aktualizacja: 2021.07.07

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H