Położenie

  Teren inwestycyjny przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu Teren inwestycyjny przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu

Dane podstawowe

Nieruchomość niezabudowana, położona w Raciborzu przy ul. Mikołowskiej, obecnie teren jest niezagospodarowany i użytowany rolniczo. Łączna powierzchnia terenu wynosi 2,1024 ha. Procent dopuszczalnej zabudowy: 
Działka nr 120: 54.5 %
Działka nr 121: 88.6%
Droga dojazdowa do terenu w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji 2020 r. Droga asfalto – betonowa (szer. - 7m) -  dopuszczona dla tranzytu ciężkiego.

Oznaczenia geodezyjne

1. Nieruchomość o pow. 1,3641 ha, działka nr: 120;
2. Nieruchomości o pow. 0,7383 ha, działka nr 121.

Plan zagospodarowania przestrzennego

  Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług, dróg oraz zieleni izolacyjnej.

Forma zbycia

 Oferta w przygotowaniu po złożeniu akcesu dotyczącego zakupu nieruchomości. 

Kontakt

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju
pokój 325, tel. 32 755 07 20/21,
e-mail: hipnarowicz.wojciech@um.raciborz.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 217, tel. 32 755 06 70

Teren inwestycyjny przy ul. MikołowskiejFot. Teren inwestycyjny przy ul. Mikołowskiej


 Teren inwestycyjny przy ul. Mikołowskiej

Fot. Teren inwestycyjny przy ul. Mikołowskiej

 

 

 

 

 

  Mapa sytuacyjna terenu inwestycyjnego przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu
Rys. Mapa sytuacyjna nieruchomości inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej

 

 

 

 

 

   Teren inwestycyjny przy ul. MikołowskiejFot. Tereny inwestycyjne przy ul. Mikołowskiej oraz Bartka Lasoty

Aktualizacja: 2019.07.11

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Site Check ul. Mikołowska PL.doc 19-01-15 15:08 13.24MB pobierz plik: Site Check ul. Mikołowska PL.doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H