Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Gminna ewidencja zabytkow

Zgodnie z wymogiem Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami gminną ewidencję zabytków prowadzi prezydent miasta. Ewidencja ma formę zbioru kart adresowych dla zabytków nieruchomych, znajdujących się na terenie miasta. Taką listę tworzy się na podstawie wykazu zabytków przekazanych gminie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. W tym spisie znajdują się obowiązkowo obiekty ujęte w wojewódzkim rejestrze zabytków. Rejestr wojewódzki obejmuje najważniejsze zabytki całego województwa. Są one objęte dodatkowym, specjalnym nadzorem.
 
Najważniejsze dla Raciborzan jest to, że każda nieruchomość wymieniona w miejskiej ewidencji zabytków, objęta jest ochroną. Ochrona ta polega na tym, że pozwolenie na budowę wydawane w stosunku do tej nieruchomości musi zostać uzgodnione z miejskim konserwatorem zabytków. Natomiast na rozbiórkę takiego obiektu będzie się musiał zgodzić wojewódzki konserwator. Tego uzgodnienia dokonuje organ wydający pozwolenie na budowę.

Zabytki ujęte w ewidencji uwzględnia się także podczas tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
Należy pamiętać, że wszystkie zmiany w stosunku do obiektów objętych dodatkowo najwyższą formą ochrony jaką jest Rejestr Zabytków wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. W załączonym wykazie tabelarycznym przy tych zabytkach podano numer wpisu do rejestru.

Gminna ewidencja zabytków będzie na bieżąco aktualizowana w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Turystyka
pdf 2019-09-09 Gminna Ewidencja Zabytków stan na 8. 08. 2019 r..pdf
ilość pobrań: 2139
Gminna Ewidencja Zabytków stan na 8. 08. 2019 r..pdf 271.46KB zobacz
do góry