Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Park Roth

  • PARK IM. MIASTA ROTH (dawniej im. gen. K. Świerczewskiego, jeszcze wcześniej Eichendorffpark)
  • Miejscowość: Racibórz-Centrum, ul. Opawska
  • Pieszy szlak turystyczny: czerwony

park miejskiTeren dzisiejszego parku miasto wykupiło w roku 1914 od spadkobierców rodziny Zenders. Projekt parku został sporządzony w 1920 r. przez architekta Suzmanna z Jeleniej Góry.

Park zwany dawniej gondolowym, obecnie zajmuje powierzchnię 5,46 ha, z czego 1 ha zajmuje staw z wyspą i uatrakcyjniającymi go fontannami,. Od strony ulicy Bema, przy stawie znajduje się taras widokowy.

Po stronie północno-wschodniej, w 1926 roku stanął pomnik upamiętniający poległych w I wojnie światowej raciborzan. Pomnik wykonano wg projektu prof. Dammann’a. Do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie ława okalająca.

staw w parkuW 1959 roku nastąpiła likwidacja sąsiadującego z parkiem terenu nieczynnego starego cmentarza katolicko-ewangelickiego. Reliktem cmentarnym przypominającym o dawnym charakterze tego terenu jest rzeźba nagrobna przedstawiająca postać kobiety siedzącej, która została w roku 2003 oraz po dewastacji w 2010 r. poddana zabiegom konserwatorskim. Na terenie parku zgromadzono wiele gatunków i odmian drzew oraz krzewów, a także cenne ze względu na rozmiary i kwitnienie odmiany bluszczu pospolitego pnące się po pniach i koronach drzew. Na terenie parku zlokalizowane są cztery pomniki przyrody: cypryśnik błotny, grab pospolity, jesion wyniosły i bluszcz pospolity. Wiele spośród rosnących na terenie parku drzew to kilkudziesięcioletnie drzewa o rozrośniętych koronach dające schronienie ptactwu a mieszkańcom szukającym spokoju, ciszy i obcowania z przyrodą, zbawienny w upalne dni cień i obniżoną w stosunku do okolicznych terenów temperaturę oraz inne pożytki płynące z przebywania w otoczeniu drzew. Atrakcją dla najmłodszych jest plac zabaw zlokalizowany na terenie parku, zaś szukającym relaksu i doznań artystycznych, wrażeń dostarczają odbywające się w muszli koncertowej koncerty i występy teatralne.

do góry