Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Studenci projektują miejską przestrzeń.Współpraca (..)

Studenci projektują miejską przestrzeń.Współpraca Miasta z PWSZ wchodzi na wyższy poziom.

2022-04-14
 

 

Studenci Instytutu Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu opracowali analizy studialne i koncepcje zagospodarowania zielonego terenu u zbiegu ulic Książęcej i Królewskiej. Chodzi o „Zielone Płuca Ostroga z tężnią solankową” - projekt zgłoszony i wybrany przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Do współpracy przy realizacji  projektu  zaprosiliśmy architektów i studentów Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu. Ich zadaniem było opracowanie kilku alternatywnych koncepcji utworzenia tężni solankowej; w otoczeniu dużej ilości zieleni, z miejscem do rekreacji i wypoczynku; zgodnych z wizją autorów projektu „Zielone Płuca Ostroga”, a przy tym takich, których realizacja mieści się w kwocie 1 miliona zł.

- Budżet obywatelski to stosowane przez miasto od kilku lat narzędzie pozwalające mieszkańcom Raciborza na współdecydowanie o kierunkach zmian w miejskiej przestrzeni. Raciborzanie biorąc udział w kolejnych edycjach tej inicjatywy cały czas udowadniają, że mają ciekawe pomysły i determinację, aby zmienić rzeczywistość wokół siebie. Dzięki temu, że realizacja projektu prowadzona jest w oparciu o współpracę z architektami i społecznością studencką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu mamy do czynienia z urzeczywistnieniem idei dialogu obywatelskiego i procesu partycypacyjnego z jednoczesnym wykorzystaniem potencjału jaki dostrzegamy w studentach i kadrze naszej uczelni – podkreśla prezydent Raciborza Dariusz Polowy.

 

Efekty trwającej kilka tygodni pracy młodzi architekci zaprezentowali i omówili w środę 13 kwietnia na spotkaniu w Urzędzie Miasta, w którym udział brali prezydent miasta Dariusz Polowy, zastępca prezydenta Dawid Wacławczyk, autor projektu „Zielone Płuca” Michał Kuliga, rektor PWSZ dr Paweł Strózik, profesorowie Instytutu Architektury na czele z  dr inż. arch. Joanną Sokołowską Moskwiak oraz urzędnicy odpowiedzialni za realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Na finał spotkania rozgorzała dyskusja dotycząca potrzeby porządkowania przestrzeni miasta i podejmowania kolejnych działań zmierzających do poprawy estetyki Raciborza. 

 

- Dziękuję za entuzjastyczne podejście do udziału w tej inicjatywie. Oddaliśmy ten projekt na tym etapie w Państwa ręce, licząc na Państwa wiedzę, pracowitość i nieskrępowane urzędniczym „gorsetem” pomysły. W zamian otrzymaliśmy potężny materiał do przemyśleń i analiz. I choć zdaję sobie sprawę z tego, że największą satysfakcją i nagrodą za państwa wysiłek byłaby realizacja tych śmiałych wizji, to uczciwie trzeba sobie powiedzieć, że pierwszym krokiem będzie jednak wybór jednej lub dwóch z przedstawionych koncepcji oraz ich skosztorysowanie. Koncepcje studentów trzeba bowiem zderzyć z realiami rynku budowlanego, co w obliczu galopujących cen materiałów i usług może okazać się zderzeniem  nie tyle bolesnym, co wręcz uniemożliwiającym realizację w całości wybranej koncepcji. – uważa wiceprezydent Dawid Wacławczyk – nie wyprzedzajmy jednak faktów.

 

- Tu nie ma dwóch powtarzających się rozwiązań. Za przedstawionymi dzisiaj Państwu koncepcjami stoją hektary analiz, tygodnie wytężonej pracy u podstaw której stoi metodyka. Na efekt, który Państwo widzicie składają się: doskonałe przygotowanie naszych studentów, narzędzia którymi dysponują i opieka kadry profesorskiej Instytutu Architektury. Ograniczeniem był budżet w wysokości miliona złotych w którym ma zamknąć się projektowana inwestycja. – wyjaśnia dr inż. arch. Joanna Sokołowska Moskwiak - Prof. PWSZ w Raciborzu, dyrektor Instytutu Architektury.

 

Tężnia wraz z okalającym ją parkiem z której prozdrowotnych korzyści czerpać mogliby wszyscy mieszkańcy Raciborza to pomysł Michała Kuligi, który stoi za projektem „Zielonych płuc”. – Jestem pełen podziwu dla tego co dzisiaj zobaczyłem. Sąsiedzi, mieszkańcy pytają mnie na jakim etapie jest projekt tężni, sam z niecierpliwością oczekuję jego realizacji. To nasze wspólne marzenie.

 

Studenci i kadra Instytutu Architektury mają zająć się również koncepcją zagospodarowania skweru przy Placu Wolności. W czasie spotkania wybrzmiała także chęć zorganizowania przez miasto i PWSZ wspólnej konferencji poświęconej porządkowaniu miejskiej przestrzeni.

Prezydent Raciborza Dariusz Polowy oraz rektor uczelni dr Paweł Strózik wyrazili obustronną nadzieję, na to, że dzięki podobnym do prowadzonych teraz działań współpraca samorządu z raciborską uczelnią zyska na jakości i wejdzie na wyższy poziom.

Koncepcje przygotowane przez studentów znajdują się w poniższych galeriach.

do góry