08 Kwiecień 2021
kategoria:
Aktualności StrategiaMamy na czym się oprzeć i jest o co zawalczyć. - Dzięki spotkaniom z mieszkańcami zobaczyliśmy Racibórz z różnych perspektyw: Z jednej strony ludzie młodzi oczekują lepszej oferty kulturalno – rozrywkowej, z drugiej Ci którzy wrócili tu z dużych ośrodków miejskich prezentują je jako miasto o dobrej skali do życia. Wygląda na to, że osoby dorosłe chwalą sobie Racibórz. Najwięcej do nadrobienia mamy wobec oczekiwań ludzi młodych - mówi wiceprezydent Raciborza Dawid Wacławczyk. - Mieszkańcy bardzo chętnie dzielili się swoimi obserwacjami. Mieli gotowe pomysły na miasto i rekomendacje do strategii – dopowiada Marcin Baron – ekspert, koordynator prac na strategią, który razem z wiceprezydentem Wacławczykiem w ostatnich tygodniach przeprowadził cykl otwartych spotkań dla mieszkańców w ramach trwających konsultacji.

Screen z pierwszego z cyklu spotkań online w ramach prac nad strategią

Głos mieszkańców najważniejszy!


Zakończył się jeden z ważniejszych etapów konsultacji społecznych w ramach prac nad tworzeniem nowej strategii Raciborza na najbliższe 10 lat. Najpierw kilkuset mieszkańców dało wyraz zainteresowania przyszłością i kierunkami rozwoju miasta poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety. Potem ruszyły spotkania z mieszkańcami. Pierwotnie miały się one odbyć stacjonarnie w poszczególnych dzielnicach Raciborza. Sytuacja pandemiczna wymusiła jednak zmianę tych planów. Spotkania przeniosły się do sieci. Ostatnie z nich odbyło się wczoraj (7.04.).


Zmiana formuły ze spotkań dzielnicowych na otwarte spotkania online wyszły naszym pracom na dobre - uważa wiceprezydent Dawid Wacławczyk – Dzięki tym wymuszonym zmianom mieliśmy okazję wysłuchać głosu Raciborzan mieszkających w innych miastach i zakątkach Europy, a także usłyszeć mieszkańców innych miast, którzy z Raciborzem związani są życiem zawodowym czy studenckim.  Ci którzy zdecydowali się powrócić do Raciborza z Krakowa, Wrocławia czy Warszawy doceniają naszą dobrze rozumianą małomiasteczkowość, bezpieczeństwo, brak korków, dużą ilość zieleni, dobrą ofertę edukacyjną, czy dostępność żłobków. Nie brakowało także głosów krytycznych. Za nie równie mocno dziękuję. To dobra baza na której możemy się oprzeć na dalszych etapach prac - podsumowuje Dawid Wacławczyk.   
 - Dotykaliśmy zagadnień dotyczących jakości życia, oferty mieszkaniowej, demografii, rynku pracy ale i kwestii środowiskowych związanych chociażby z jakością powietrza. Mieszkańcy podkreślają, że to co zatrzymuje młodych i zachęca do wychowywania w Raciborzu dzieci to skala miasta, w którym można po prostu wygodnie żyć. Ale to rodzi też wiele oczekiwań. Wśród powtarzających się propozycji były m. in. budowa kładki pieszo rowerowej między rynkiem, a zamkiem, poprawa zagospodarowania zieleni w centrum, możliwości rekreacyjnego wykorzystania zbiornika, czy usystematyzowanie i rozbudowa ścieżek rowerowych. Potrzeba włożyć jeszcze trochę wysiłku, żeby Racibórz był miejscem pierwszego wyboru dla młodych Raciborzan, i jeszcze więcej aby przyciągnąć tu ludzi spoza miasta - uważa Marcin Baron.

Warsztaty branżowe


Kontynuacją procesu konsultacyjnego w ramach trwających prac nad strategią będą zaplanowane na 12, 14 i 19 kwietnia spotkania branżowe. Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy się zgłosić wysyłając maila na

•    Warsztaty branżowe:
¬    Społeczeństwo i życie miasta - 12 kwietnia
¬    Przestrzeń, ekologia, transport, mieszkania - 14 kwietnia
¬    Gospodarka, biznes, nauka - 19 kwietnia

Co dalej?


Druga połowa roku poświęcona zostanie konsultacjom z: sąsiednimi gminami, subregionem oraz urzędami państwowymi. Przeprowadzone zostaną również otwarte konsultacje społeczne – podczas których każdy będzie mógł wnieść swoje rekomendacje do projektu dokumentu. Równolegle będzie realizowana ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko. U progu zimy skonsultowana strategia będzie przedmiotem obrad Rady Miasta Raciborza.

Po co nam strategia?

Do niedawna Racibórz posługiwał się dokumentem strategicznym obejmującym lata 2013-2020. Obecnie miasto stoi przed nowymi wyzwaniami, z którymi musi się zmierzyć. Rok 2021 to czas opracowania strategii rozwoju miasta na bieżące dziesięciolecie. Prace nad strategią pozwolą uzgodnić kluczowe dla raciborzan kierunki rozwoju. Nowa strategia posłuży również zdobywaniu środków unijnych i rządowych na inwestycje oraz nowatorskie projekty społeczne.

Najważniejsze w tworzeniu i wdrażaniu strategii jest zaangażowanie mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji społecznych działających w Raciborzu; a także wszystkich miłośników miasta, przyjeżdżających tu do pracy czy aby spędzać wolny czas. Stąd też najczęściej o strategii mówi się jako o najważniejszym dla miasta procesie partycypacyjnym.
Jednak jednocześnie strategia jest oficjalnym dokumentem samorządu miasta. Musi spełniać odpowiednie rygory, aby mogła zostać uchwalona przez radę miasta. Między innymi musi bazować na wiarygodnych danych, pokazywać relacje miasta w większej przestrzeni, definiować czytelne cele – własne i ambitne, jednak zgodne z celami rozwoju regionu i kraju. Każda strategia lokalna w Polsce podlega obowiązkowym konsultacjom społecznym i ocenie oddziaływania na środowisko.Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H