Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/turystyka_raciborz_zabytki/Gminna_ewidencja_zabytkow
Drukuj grafikę : tak / nie

Gminna ewidencja zabytkow

Zgodnie z wymogiem Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami gminną ewidencję zabytków prowadzi prezydent miasta. Ewidencja ma formę zbioru kart adresowych dla zabytków nieruchomych, znajdujących się na terenie miasta. Taką listę tworzy się na podstawie wykazu zabytków przekazanych gminie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. W tym spisie znajdują się obowiązkowo obiekty ujęte w wojewódzkim rejestrze zabytków. Rejestr wojewódzki obejmuje najważniejsze zabytki całego województwa. Są one objęte dodatkowym, specjalnym nadzorem.
 
Najważniejsze dla Raciborzan jest to, że każda nieruchomość wymieniona w miejskiej ewidencji zabytków, objęta jest ochroną. Ochrona ta polega na tym, że pozwolenie na budowę wydawane w stosunku do tej nieruchomości musi zostać uzgodnione z miejskim konserwatorem zabytków. Natomiast na rozbiórkę takiego obiektu będzie się musiał zgodzić wojewódzki konserwator. Tego uzgodnienia dokonuje organ wydający pozwolenie na budowę.

Zabytki ujęte w ewidencji uwzględnia się także podczas tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
Należy pamiętać, że wszystkie zmiany w stosunku do obiektów objętych dodatkowo najwyższą formą ochrony jaką jest Rejestr Zabytków wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. W załączonym wykazie tabelarycznym przy tych zabytkach podano numer wpisu do rejestru.

Gminna ewidencja zabytków będzie na bieżąco aktualizowana w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Gminna Ewidencja Zabytków stan na 8. 08. 2019 r..pdf 19-09-09 13:57 271.46KB pobierz plik: Gminna Ewidencja Zabytków stan na 8. 08. 2019 r..pdf