• Język migowy
  • BIP

Pomniki przyrody Raciborza - DĄB SZYPUŁKOWY - Quercus robur - nr 1845

Lokalizacja

Arboretum Bramy Morawskiej, na terenie działki 120/25
50°05'54.0"N 18°16'25.0"E

Opis obiektu

Drzewo to okazały i dojrzały dąb szypułkowy, który góruje ponad drzewostanem i przewodzi swoim dostojeństwem w tej części lasu. Około dwustuletni dąb szypułkowy rośnie w okolicy Studni Książęcej – miejsca związanego z historią lasu Obora, co wskazuje na jego wartość kulturową i historyczną. O jego wartości dendrologicznej i estetycznej stanowi wysokość i rozmiary drzewa. Posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jest siedliskiem życia wielu organizmów, a powstałe w przyszłości wypróchnienia i ubytki mogą być potencjalnym siedliskiem dla gatunków chronionych – tzw. mikrohabitaty. Położenie drzewa w lesie Obora, które zachowało bogactwo przyrodnicze, pomimo kilkudziesięcioletniego wykorzystania go do celów rekreacyjnych, podkreśli rangę tego wielowiekowego zadrzewienia leśnego, które obecnie jest ogrodem botanicznym. Stan drzewa oceniono jako dobry. Ochrona tego drzewa jest wskazana szczególnie obecnie, gdy wiele cennych drzew weteranów ulega dewastacji lub degradacji na skutek niewłaściwie prowadzonych zabiegów, zaś stanowiska drzew starych kurczą się w efekcie antropopresji. Tym bardziej należy doceniać drzewa, które przetrwały w społeczności w dobrej kondycji zdrowotnej, bez znaczącej ingerencji człowieka. Zasadne jest objęcie ww. drzew prawną ochroną, gdyż pozwoli to lepiej chronić dorodne i piękne drzewo o wysokich wartościach krajobrazowych, przyrodniczych i estetycznych oraz wzbogaci potencjał przyrodniczy miasta Racibórz.

do góry