Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

 

kategoria: Wnioski zatwierdzone do dofinansowania [28]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawianych na terenie Miasta Racibórz - etap I 17-10-23 13:44 55.74KB pobierz plik: Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawianych na terenie Miasta Racibórz - etap I
pdf Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 16-09-28 10:15 35.08KB pobierz plik: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020
pdf JARMARK CZ-PL 16-10-13 12:46 139.52KB pobierz plik: JARMARK CZ-PL
pdf Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim 17-01-18 14:20 141.23KB pobierz plik: Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim
pdf Racibórz-Krawarz razem bezpieczniej 17-07-18 12:00 133.61KB pobierz plik: Racibórz-Krawarz razem bezpieczniej
pdf Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu 18-06-11 12:42 73.43KB pobierz plik: Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu
pdf Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji 17-06-06 11:56 64.16KB pobierz plik: Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji
pdf Przebudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz 19-06-07 11:48 53.94KB pobierz plik: Przebudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz
pdf Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz 20-02-26 12:46 557.12KB pobierz plik: Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz
pdf Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz.pdf 18-11-09 10:22 111.9KB pobierz plik: Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz.pdf
pdf Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu.pdf 18-11-09 10:23 112.12KB pobierz plik: Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu.pdf
pdf Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III 19-08-30 08:14 140.05KB pobierz plik: Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III
pdf Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu 22-06-01 12:02 451.17KB pobierz plik: Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu
pdf Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu..pdf 22-06-01 12:02 451.17KB pobierz plik: Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu..pdf
pdf Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu. POIS 01.07.01-00-003619.pdf 20-06-05 11:13 234.31KB pobierz plik: Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu. POIS 01.07.01-00-003619.pdf
pdf Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz.pdf 20-07-06 08:47 381.84KB pobierz plik: Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz.pdf
pdf Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV.pdf 20-09-07 12:56 137.67KB pobierz plik: Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV.pdf
pdf Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej.pdf 20-09-07 13:44 135.18KB pobierz plik: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej.pdf
pdf Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających az.pdf 20-09-21 14:09 78.41KB pobierz plik: Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających az.pdf
pdf Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz.pdf 20-11-16 14:13 121.24KB pobierz plik: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz.pdf
pdf Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap II.pdf 21-02-24 16:52 366.54KB pobierz plik: Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap II.pdf
pdf Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz II etap inwestycji.pdf 21-03-05 08:47 274KB pobierz plik: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz II etap inwestycji.pdf
pdf Razem bezpieczniej Racibórz Krawarz.pdf 22-03-10 09:08 563.44KB pobierz plik: Razem bezpieczniej Racibórz Krawarz.pdf
pdf Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich - lewy brzeg Odry w Raciborzu.pdf 22-03-24 09:59 563.02KB pobierz plik: Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich - lewy brzeg Odry w Raciborzu.pdf
pdf Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V.pdf 22-05-10 10:41 550.58KB pobierz plik: Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V.pdf
pdf Projekt CYFROWA GMINA.pdf 22-05-30 11:05 572.3KB pobierz plik: Projekt CYFROWA GMINA.pdf
pdf Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.pdf 22-05-30 11:06 560.66KB pobierz plik: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.pdf
pdf Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy.pdf 22-06-01 11:57 73.61KB pobierz plik: Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy.pdf
kategoria: Wnioski złożone do oceny formalnej i merytorycznej [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Racibórz – Markowice poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 16-06-09 12:21 62.37KB pobierz plik: Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Racibórz – Markowice poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego
pdf Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno – komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych 17-03-06 08:37 64.07KB pobierz plik: Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno – komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych
pdf Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i cieplną w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu 19-05-21 16:53 77.55KB pobierz plik: Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i cieplną w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu
pdf Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej 19-05-21 16:53 77.69KB pobierz plik: Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H