kategoria: Wnioski zatwierdzone do dofinansowania [15]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawianych na terenie Miasta Racibórz - etap I 17-10-23 13:44 55.74KB pobierz plik: Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawianych na terenie Miasta Racibórz - etap I
pdf Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 16-09-28 10:15 35.08KB pobierz plik: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020
pdf JARMARK CZ-PL 16-10-13 12:46 139.52KB pobierz plik: JARMARK CZ-PL
pdf Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim 17-01-18 14:20 141.23KB pobierz plik: Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim
pdf Racibórz-Krawarz razem bezpieczniej 17-07-18 12:00 133.61KB pobierz plik: Racibórz-Krawarz razem bezpieczniej
pdf Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej 18-06-25 12:52 138.56KB pobierz plik: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej
pdf Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu 18-06-11 12:42 73.43KB pobierz plik: Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu
pdf Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji 17-06-06 11:56 64.16KB pobierz plik: Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji
pdf Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II 18-06-11 12:45 67.75KB pobierz plik: Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II
pdf Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III 18-06-11 12:45 68.9KB pobierz plik: Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III
pdf Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV 18-06-11 12:45 69.05KB pobierz plik: Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV
pdf Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu 18-07-10 14:17 52.24KB pobierz plik: Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu
pdf Przebudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz 18-06-11 12:46 53.9KB pobierz plik: Przebudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz
pdf Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz.pdf 18-11-09 10:22 111.9KB pobierz plik: Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz.pdf
pdf Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu.pdf 18-11-09 10:23 112.12KB pobierz plik: Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu.pdf
kategoria: Wnioski złożone do oceny formalnej i merytorycznej [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Racibórz – Markowice poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 16-06-09 12:21 62.37KB pobierz plik: Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Racibórz – Markowice poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego
pdf Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno – komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych 17-03-06 08:37 64.07KB pobierz plik: Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno – komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych
pdf Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz 18-01-16 13:19 52.94KB pobierz plik: Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz
pdf Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy.pdf 18-07-11 12:05 109.47KB pobierz plik: Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H