• Język migowy
  • BIP

Dowody osobiste do wymiany

2004-11-16

Osoby, posiadające dowody osobiste wydane w latach 1973 - 1980 mają obowiązek ich wymiany do 31 grudnia 2004 roku. Aby wymienić dowód należy pobrać w Biurzez Obsługi Interesantów Urzędu Miasta lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej stosowny wniosek.


Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy przedłożyć:

  • dwie aktualne wyraźne fotografie aby ukazywały głowę w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem,
  • dowód uiszczenia opłaty 30 zł za wydanie dowodu osobistego,
  • dotychczasowy dowód osobisty,
  • do wglądu - akt urodzenia oraz akt małżeństwa,
    - ważny paszport polski.

Sposób załatwienia formalności związanych ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego przez osoby niepełnosprawne i obłożnie chore będzie uzgadniany indywidualnie.

Zaznacza się jednocześnie, że dowody osobiste "typu książeczkowego" zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 r.

do góry