Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
22 Lipiec 2019
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia

Działając na podstawie zarządzenia nr 268/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania  Raciborskiej Rady Kobiet oraz nadania jej Regulaminu Prezydent Miasta Racibórz informuje:
W skład Rady Kobiet wchodzi  7 kobiet, w tym:

1.    5 przedstawicielek zgłoszonych indywidualnie lub przez inne podmioty działające na rzecz kobiet,
2.    2 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Racibórz.

ZGŁASZANIE KANDYDATEK:

 1. Kandydatki na członkinie  Raciborskiej Rady Kobiet wybierane są spośród kobiet, które są mieszkankami Raciborza lub są związane pracą zawodową, czy też działaniami na rzecz miasta i mają ukończone 18 lat w dniu zgłoszenia do Rady.
 2. Zgłoszenia mogą być dokonywane  indywidualnie lub przez inne podmioty działające na rzecz kobiet.
 3. Kandydatura zgłaszana indywidualnie musi być poparta 2 rekomendacjami, poświadczającymi zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionymi przez organizacje pozarządowe, instytucje lub osoby fizyczne. Kandydatki  mogą być również zgłaszane przez podmioty działające na rzecz kobiet.
 4. Wzór zgłoszenia zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 5. Zgłoszenie zawierające opis kandydatki należy przesłać na adres Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2019r.
 6. Weryfikacji kandydatek dokonuje 3-osobowa Komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz.
 7. Informacja o decyzji Komisji zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez:
  - Stronę internetową Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl,
  - Tablicę ogłoszeń w Urzędzie Miasta Racibórz.
 8. Skład Raciborskiej Rady Kobiet zostanie powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz.
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
odt Formularz zgłoszenia 19-08-12 15:42 20.16KB pobierz plik: Formularz zgłoszenia

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H