• Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Wybory uzupełniające do Senatu RP

Wybory uzupełniające do Senatu RP

2004-10-26

W dniu 21 listopada 2004 r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29 obejmującym obszary powiatów: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.

W okręgu wyborczym będzie wybierany jeden senator. Terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych w wyborach uzupełniających określa kalendarz wyborczy zamieszczony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UM Racibórz

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo wybierania senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym mają osoby posiadające obywatelstwo polskie, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat.


W urzędach gmin położonych na obszarze okręgu wyborczego nr 29 zostaną sporządzone spisy wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu. W spisie osób uprawnionych do udziału wyborach zostaną ujęte :

 • Osoby zameldowane na pobyt stały na terenie miasta Racibórz
 • Osoby przebywające czasowo w Raciborzu, ale bez zameldowania oraz osoby nigdzie nie zameldowane ( dla których miejscem pobytu stałego jest teren Okręgu Nr. 29 ) zostaną wpisane do spisu, jeżeli w terminie do 11 listopada 2004 r. złożą w tej sprawie odpowiedni wniosek do Urzędu Miasta Racibórz ( pokój nr. 5 )
  Dopisanie do spisu uprawnionych do udziału w wyborach na wniosek osoby zainteresowanej powoduje skreślenie jej ze spisu w miejscu pobytu stałego.
 • Osoby zmieniające miejsce pobytu na terenie Okręgu Wyborczego nr. 29 przed dniem
  Wyborów otrzymają na swoje żądanie do dnia 19 listopada 2004 r. zaświadczenie o prawie do głosowania wyłącznie na terenie Okręgu Wyborczego nr. 29
  Wydanie zaświadczenie powoduje wykreślenie nazwiska ze spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach w miejscu pobytu stałego.
 • Osoby niepełnosprawne mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
  w lokalu dostosowanym dla potrzeb niepełnoprawnych, jeżeli do dnia 11 listopada 2004 złożą w tej sprawie wniosek osobiście w Urzędzie Miasta Racibórz ( pok. Nr. 5 ) lub telefonicznie 415 23 04 lub 755 0615 lub 755 0613.
 • Wymienione lokale mieszczą się :
  1) Gimnazjum nr 3 - Racibórz, ul. Żorska (obwód nr 14)
  2) Szkoła Podstawowa nr 1 - Racibórz, ul. Cecylii (obwód nr 25)
  Osoby niepełnosprawne, które nie złożą stosownego wniosku będą głosować w lokalu wyborczym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.
 • Spis osób uprawnionych do udziału w w wyborach udostępniony zostanie do wglądu w Urzędzie Miasta Racibórz ( pokój nr. 5) w dniach 9 do 15 listopada 2004 r w godzinach otwarcia Urzędu


do góry