• Język migowy
  • BIP

Strategia Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030

Ruszają prace nad Strategią Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030. 7 grudnia w Urzędzie Miasta prezydent Dariusz Polowy podpisał umowę z firmą InnoCo sp. z o.o. reprezentowaną przez dr Marcina Barona na opracowanie tego strategicznego dokumentu. InnoCo to firma z wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem w zakresie sporządzania dokumentów strategicznych. W procesie opracowania i konsultacji projektu strategii miasto współpracować będzie z partnerami społecznymi, gospodarczymi i naukowo-eksperckimi. Ruszają prace przygotowawcze. Gotowy dokument powinien zostać poddany pod głosowanie Rady Miasta Racibórz z końcem 2021 roku.

- Liczę na to, że dzięki zaangażowaniu do prac nad strategią wysokiej rangi ekspertów z Panami dr Marcinem Baronem, Lukiem Palmenem i dr Piotrem Gibasem na czele, przy współpracy ze specjalistami i reprezentantami różnych środowisk raciborskich, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców, stworzymy dokument, który rzeczywiście będzie odpowiadał naszym potrzebom. Będzie zawierał to co wartościowe i rozwojowe, a w przyszłości ułatwi nam podejmowanie decyzji rozwojowych i sięganie po środki zewnętrzne – wyjaśnia Prezydent Raciborza Dariusz Polowy

Z uwagi na fakt, że prace nad strategią ruszają w okresie pandemicznym, zachodzi konieczność zastosowania niestandardowych rozwiązań technicznych pozwalających na pracę zespołową przy tworzeniu dokumentu.

Konsultacje, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, prowadzone będą w terminach i formach dogodnych dla podmiotów potencjalnie zainteresowanych ich tematem oraz dostosowane do sytuacji związanej z epidemią COVID-19. Konsultacje prowadzone będą przez ekspertów zewnętrznych, a wszystkie materiały niezbędne do pełnego uczestnictwa w konsultacjach, udostępnione będą w formie elektronicznej. Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej Miasta Racibórz.

do góry