Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Plac Długosza 1

Położenie

 

Dane podstawowe

Nieruchomość gruntowa położona jest w Raciborzu przy placu Jana Długosza 1, stanowi działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 4630/57 k.m. 4 obręb Racibórz o powierzchni 0,8343 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1R/00030910/8 Sądu Rejonowego w Raciborzu na własność Gminy Miasta Racibórz.
Jej częścią składową są:
1) parterowy budynek o łącznej powierzchni użytkowej 41,12 m2 obejmujący dwa  pomieszczenia, tj. szalet miejski o powierzchni użytkowej 28,32 m2 i lokal użytkowy
o powierzchni użytkowej 12,80 m2,
2) betonowy podest, pełniący dotychczas funkcję trybuny podczas imprez masowych,
3) utwardzony ogólnodostępny parking.
Nieruchomość zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowo-handlowej. Stanowi teren płaski o kształcie regularnego prostokąta. Aktualnie w znacznej części wykorzystywana jako ogólnodostępny parking samochodowy.
Od strony ul. Basztowej znajduje się betonowy podest, który pełnił dotychczas funkcję trybuny podczas imprez masowych. We wschodniej części nieruchomości do początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, funkcjonowała stacja benzynowa, po której pozostał obiekt z zadaszeniem w części frontowej, mieszczący nieczynne szalety miejskie i pustostan lokalu użytkowego.
Nieruchomość jest dogodnie skomunikowana. Dostęp do drogi publicznej możliwy jest od strony ulicy Nowej, ulicy Piwnej i ulicy Basztowej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przebudowy na własny koszt istniejącego układu komunikacyjnego
w celu przystosowania go do potrzeb planowanej funkcji gospodarczej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą dróg.
Przez nieruchomość przebiegają sieci kanalizacji ogólnospławnej, wodociągowej, energii elektrycznej niskiego i wysokiego napięcia oraz teletechniczne. W północno-zachodniej części nieruchomości zlokalizowane są dwa złącza kablowo-pomiarowe oraz odcinki linii kablowych nN. Wzdłuż ulic: Nowej, Piwnej i Basztowej przebiegają linie kablowe zasilające posadowione na gruncie słupy oświetleniowe.
Pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej znajduje się w ulicy Nowej, ulicy Piwnej i ulicy Basztowej.
Na nieruchomości znajdują się nasadzenia drzew.

Nieruchomość można zobaczyć TUTAJ:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sULMwf-KN5k8Rqj_25EkaoxRwa_Jep0&usp=sharing

Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość gruntowa (Placu Jana Długosza 1). Działka nr 4630/57 k.m. 4 obręb Racibórz o powierzchni 0,8343 ha.

Plan zagospodarowania przestrzennego

 Teren zabudowy usługowej (H23U)

Forma zbycia

 Pisemny przetarg nieograniczony

Kontakt

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju
pokój 303, tel. 32 755 07 20/21
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 217, tel. 32 755 06 70
nieruchomosci@um.raciborz.pl
 

Aktualizacja: 14.02.2024

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia o przetargach
pdf 2022-06-14 Site Check Plac Długosza.pdf
ilość pobrań: 274
Site Check Plac Długosza.pdf 467.37KB zobacz
pdf 2022-06-14 Plac Długosza - wypis z MPZP zdjęcia.pdf
ilość pobrań: 177
Plac Długosza - wypis z MPZP zdjęcia.pdf 4.36MB zobacz
pdf 2022-06-14 Plac Długosza - infrastruktura.pdf
ilość pobrań: 236
Plac Długosza - infrastruktura.pdf 803.13KB zobacz
do góry