Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Rudzka

Położenie

Dane podstawowe

Nieruchomości niezabudowane, położone w Raciborzu, obecnie teren niezagospodarowany. Częścią składową nieruchomości jest kompleks niedokończonych i nieużytkowanych basenów otwartych. Obszar terenu stanowią nieużytki o zróżnicowanej konfiguracji, po wyrobiskach złóż żwiru i gliny, którego około 50% powierzchni stanowią wody stojące. Łączna powierzchnia terenu wynosi 40,6 ha.
Połączenia:
z autostradą A4:
- na półncnym wschodzie poprzez drogę DW 919 (dystans 40 km - węzeł Sośnicowice);
z autostradą D1 w Republice Czeskiej (przejście graniczne Chałupki/Bohumin):
- od północnego zachodu drogą DK 45  (dystans 25 km)
z autostradą A1 drogą DW 935 - dystans 26km
Odległość od lotniska: Katowice – Pyrzowice (90 km), Ostrava – Mosnov (69 km)
Odległość od kolei:3,2 km; ok. 8 min.
Odległość od bocznicy kolejowej: 3,6 km; ok. 9 min.
Infrastruktura:
Elektryczność: ok 7m od granicy działki (przy ul. Grzonki)
Gaz: ok. 1 m od granicy działki
Woda: 2 m od granicy działki
Kanalizacja sanitarna: ok. 15 m od granicy działki
Oczyszczalnia ścieków: Racibórz, ul. Wodna 19, ok. 10 min

 Oznaczenia geodezyjne

Nieruchomości, w skład których wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie numerami:

1) nr 963/883 i 907/884 k.m. 3 obręb Ostróg o łącznej powierzchni 36,8533 ha, zapisane w księdze wieczystej nr GL1R/00017573/6 Sądu Rejonowego w Raciborzu na własność Gminy Miasta Racibórz;
2) nr 716/189 i 640/132 k.m. 3 obręb Ostróg o łącznej powierzchni 3,7795 ha, zapisane w księdze wieczystej nr GL1R/00021882/6 Sądu Rejonowego w Raciborzu na własność Gminy Miasta Racibórz.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Tereny sportu i rekreacji

Forma zbycia

Pozostaje w ofercie MIasta

Cena wywoławcza

Do ustalenia

Kontakt

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju
pokój 303, tel. 32 755 07 20/21
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ


Teren inwestycyjny przy ul. RudzkiejFot. Teren inwestycyjny przy ul. Rudzkiej

 


Teren inwestycyjny przy ul. RudzkiejFot. Teren inwestycyjny przy ul. Rudzkiej

 

 

 
Fot. Teren inwestycyjny przy ul. Rudzkiej

Zaktualizowano: 2024-07-09

do góry