Położenie

Dane podstawowe

Nieruchomości niezabudowane, położone w Raciborzu, obecnie teren niezagospodarowany. Częścią składową nieruchomości jest kompleks niedokończonych i nieużytkowanych basenów otwartych. Obszar terenu stanowią nieużytki o zróżnicowanej konfiguracji, po wyrobiskach złóż żwiru i gliny, którego przeszło 54% powierzchni stanowią wody stojące. Łączna powierzchnia terenu wynosi 36,96 ha.
Połączenia:
z autostradą A4:
- na półncnym wschodzie poprzez drogę DW 919 (dystans 40 km - węzeł Sośnicowice);
z autostradą D1 w Republice Czeskiej (przejście graniczne Chałupki/Bohumin):
- od północnego zachodu drogą DK 45  (dystans 25 km)
z autostradą A1 drogą DW 935 - dystans 26km
Odległość od lotniska: Katowice – Pyrzowice (90 km), Ostrava – Mosnov (69 km)
Odległość od kolei:3,2 km; ok. 8 min.
Odległość od bocznicy kolejowej: 3,6 km; ok. 9 min.
Infrastruktura:
Elektryczność: ok 7m od granicy działki (przy ul. Grzonki)
Gaz: ok. 1 m od granicy działki
Woda: 2 m od granicy działki
Kanalizacja sanitarna: ok. 15 m od granicy działki
Oczyszczalnia ścieków: Racibórz, ul. Wodna 19, ok. 10 min

 Oznaczenia geodezyjne

Nieruchomości, w skład których wchodzą działki oznaczone ewidencyjnie numerami: 907/884; 919/883 (k.m.3) obręb Ostróg.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Tereny sportu i rekreacji

Forma zbycia

Oferta w przygotowaniu po złożeniu akcesu dotyczącego zakupu nieruchomości.

Kontakt

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Wydziale Rozwoju
pokój 325, tel. 32 755 07 20/21
e-mail: ,

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 217, tel. 32 755 06 70

Teren inwestycyjny przy ul. RudzkiejFot. Teren inwestycyjny przy ul. Rudzkiej

 


Teren inwestycyjny przy ul. RudzkiejFot. Teren inwestycyjny przy ul. Rudzkiej

 

 

 
Fot. Teren inwestycyjny przy ul. Rudzkiej

Zaktualizowano: 2020-03-10

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Site Check ul. Rudzka.doc 20-03-11 16:39 18.46MB pobierz plik: Site Check ul. Rudzka.doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H