Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Bończyka 15/6

OGŁOSZENIE DLA LOKALI UŻYTKOWYCH ODDAWANYCH W NAJEM W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Położenie:

 ul. Bończyka 15/6


Podstawowe dane:

strefa II - lokal znajduje się w suterenie-kondygnacji piwnicznej i składa sie z pięciu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 43,95 m2. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowo-kaflowe. W lokalu brak jest instalacji gazowej. Lokal wymaga remontu i adaptacji na potrzeby prowadzonej działalności zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku do Zarządzenia Nr 326/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej przedmiotowego wolnego lokalu użytkowego.

Szczegółowe informacje:

Pisemne wnioski o wynajem w/w lokali użytkowych należy składać w Wydziale Lokalowym pok. nr 18 zgodnie z przepisami obowiązującego Zarządzenia Nr 1227/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu postepowania obowiązującego przy wynajęciu lokali użytkowych (garaży) wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych w najem w drodze bezprzetargowej oraz podnajmu lokali uzytkowych (garaży).

Kontakt:

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz, Wydział Lokalowy

tel. 32 7550612, email: lokalowy@um.raciborz.pl

 

do góry