zaproszenie na spotkanie

Co to jest budżet obywatelski

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny,  w ramach którego mieszkańcy Raciborza mają prawo zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu Miasta Racibórz, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

Budżet obywatelski powstał w Raciborzu w 2015 roku i od początku miał na celu zaangażowanie mieszkańców Raciborza w sprawy miasta. Każdy pełnoletni mieszkaniec może w ramach tej procedury zgłosić swój pomysł do realizacji, a co za tym idzie mieć realny wpływ na wydatki budżetowe.

Corocznie na realizację budżetu obywatelskiego z budżetu Miasta Racibórz wydzielane jest 1 500 000,00 zł (półtora miliona złotych), a o rozdysponowaniu tej kwoty decydują wyłącznie raciborzanie. Projekty, które mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego podzielone są na dwie grupy:
* projekty ogólnomiejskie – czyli takie, które obejmują swym zasięgiem więcej niż 1 strefę lub których realizacja realnie wpływa na jakość życia wszystkich mieszkańców
* projekty lokalne- czyli takie, które realizowane są w ramach jednej strefy.
Podział Raciborza na strefy jest uregulowany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego (aktualizowanego corocznie po ewaluacji). Podział ten można podejrzeć na mapie poglądowej umieszczonej poniżej.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do bieżącego zapoznawania się kolejnymi edycjami budżetu obywatelskiego i włączenia się w kreowanie wspólnej przestrzeni Raciborza. Wszelkie aktualne  informacje  dotyczące budżetu obywatelskiego są publikowane w ramach bieżącej (najnowszej) edycji.

 Rozmieszczenie zrealizowanych w ramach procedury budżetu obywatelskiego zadań na mapie w Elektronicznym Systemie informacji Miejskiej (klik)

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H