Co to jest budżet obywatelski

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny,  w ramach którego mieszkańcy Raciborza mają prawo zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu Miasta Racibórz, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

Budżet obywatelski powstał w Raciborzu w 2015 roku i od początku miał na celu zaangażowanie mieszkańców Raciborza w sprawy miasta. Każdy pełnoletni mieszkaniec może w ramach tej procedury zgłosić swój pomysł do realizacji, a co za tym idzie mieć realny wpływ na wydatki budżetowe.

Corocznie na realizację budżetu obywatelskiego z budżetu Miasta Racibórz wydzielane jest 1 500 000,00 zł (półtora miliona złotych), a o rozdysponowaniu tej kwoty decydują wyłącznie raciborzanie. Projekty, które mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego podzielone są na dwie grupy:
* projekty ogólnomiejskie – czyli takie, które obejmują swym zasięgiem więcej niż 1 strefę lub których realizacja realnie wpływa na jakość życia wszystkich mieszkańców
* projekty lokalne- czyli takie, które realizowane są w ramach jednej strefy.
Podział Raciborza na strefy jest uregulowany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego (aktualizowanego corocznie po ewaluacji). Podział ten można podejrzeć na mapie poglądowej umieszczonej poniżej.

Mapa podziału na strefy budżetu obywatelskiegoRys. Mapa poglądowa stref budżetu obywatelskiego

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do bieżącego zapoznawania się kolejnymi edycjami budżetu obywatelskiego i włączenia się w kreowanie wspólnej przestrzeni Raciborza. Wszelkie aktualne  informacje  dotyczące budżetu obywatelskiego są publikowane w ramach bieżącej (najnowszej) edycji.

 Rozmieszczenie zrealizowanych w ramach procedury budżetu obywatelskiego zadań na mapie w Elektronicznym Systemie informacji Miejskiej (klik)

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H