Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Rewitalizacja/Aktualności/Informacja Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie zmiany (..)

Informacja Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Racibórz do roku 2030

2023-10-05

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 oraz w związku z art. 23 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późń. zm.) Prezydent Miasta Racibórz informuje, że z dniem 27 września 2023 r. na mocy uchwały Nr LXIII/890/2023 Rady Miasta Racibórz przystąpiono do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030 w zakresie zmiany załącznika graficznego 2 do Programu pod nazwą „Mapy przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.  

Ze zmianami można zapoznać się poniżej (plik o nazwie Zmiana załącznika 2 do Programu pt. "Mapy przedsięwzięć rewitalizacyjnych") lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz w zakładce Ogłoszenia. Uwagi można zgłaszać w terminie do 20 października 2023 r. mailowo na adres WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, papierowo lub ustnie do protokołu w Wydziale Rozwoju.

Rada Miasta Racibórz uchwałą Nr LIX/852/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. przyjęła Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030, co do którego wystąpiła konieczność zmiany w części dotyczącej wspomnianego załącznika 2. Procedura zmiany jest efektem postępowania nadzorczego, które zakończyło się wskazaniem nadzorczym z dnia 31 sierpnia 2023 r. Wojewoda wskazał w nim na niezgodność załącznika 2 z wyznaczonym na mocy uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XLIV/630/2022 z dnia 25 maja 2022 r. obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 30 maja 2022 r., poz. 3599). Organ nadzoru przyjął złożone wyjaśnienia uznając tego rodzaju niezgodność granic za nieistotną, techniczną, nie dotyczącą zakresu przedmiotowego uchwały oraz prawnie obojętną wobec jej treści merytorycznych. Niemniej, Prezydent Miasta złożył wniosek do Rady Miasta o korektę w zakresie błędnie zredagowanego załącznika 2.

 

Prezydent Miasta Racibórz

Dariusz Polowy

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-10-05 Zmiana załącznika 2 do Programu pod tytułem Mapy przedsięwzięć rewitalizacyjnych
ilość pobrań: 152
Zmiana załącznika 2 do Programu pod tytułem Mapy przedsięwzięć rewitalizacyjnych 24.21MB zobacz

do góry