Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Podmiejska nr 34

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH PRZY UL. PODMIEJSKIEJ NR 34

Położenie:

 

ul. Podmiejska nr 34

Podstawowe dane:

- działka nr 440/2 zabudowana starym, nieużytkowanym budynkiem, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, stanowiąca własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Racibórz;

- niezabudowane działki: nr 386/1 i nr 446/6 stanowiące własność Gminy Racibórz .

Opisane wyżej nieruchomości stanowią łącznie jeden przedmiot sprzedaży

Oznaczenie geodezyjne:

- działka nr 440/2 k.m.4 obręb Miedonia o pow.0.0867 ha,

- działki : nr 386/1 k.m.3 obręb Miedonia o pow.0.0350 ha

i nr 446/6 k.m.4 obręb Miedonia o pow. 0.0686 ha.

Numer księgi wieczystej:

GL1R/00031708/6, GL1R/00037475/5

Forma zbycia nieruchomości:

I-publiczny przetarg ustny, nieograniczony

Cena wywoławcza:

133 000 zł netto

Wadium:

13 000 zł

Termin  i miejsce przetargu:

26 kwietnia 2016 r. godz 11.00 w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenneg:

Tereny zabudowy usługowej, dróg publicznych, klasy lokalnej, tereny rolnicze

Ustalenia ogólne i szczegółowe określone zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz w jednostce strukturalnej Miedonia, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Racibórz Nr XXXIX/583/2006 z dnia 25 stycznia 2006r.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Gospodarka, zakładka Oferta inwestycyjna.

Kontakt:

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój nr 220, tel. 32 755 06 70
email: nieruchomosci@um.raciborz.pl

 

do góry