Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Skłodowskiej - Curie 27/1

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO W DRODZE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Położenie:

 

ul. Skłodowskiej - Curie 27/1

Podstawowe dane:

Lokal mieszkalny, parter, 1 pokój, przedpokój, kuchnia i WC o powierzchni użytkowej 32,54 m2

Oznaczenie geodezyjne:

Działka oznaczona nr 3087/63 k.m. 2 Racibórz

Numer księgi wieczystej:

GL1R/00028338/7

Cena wywoławcza:

47 000 zł

Wadium:

4 700 zł

Forma zbycia nieruchomości:

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Termin  i miejsce przetargu:

10 grudnia 2015 r. godz. 11.30, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości; strona internetowa Urzędu Miasta racibórz www.raciborz.pl, podstrona Gospodarka, zakładka Oferta inwestycyjna.
 

Kontakt:

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 217, tel. 32 755 06 70
email: nieruchomosci@um.raciborz.pl 

do góry