Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

ul. Rybnicka 26-28 kl. 26-1A

OGŁOSZENIE DLA LOKALI UŻYTKOWYCH ODDAWANYCH W NAJEM W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Położenie:

 


Podstawowe dane:

(strefa II) lokal znajduje się na parterze i składa się z sześciu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 144,43 m² oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 39,97 m². Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. W lokalu brak jest ogrzewania. Lokal wymaga remontu i adaptacji na potrzeby prowadzonej działalności zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku do Zarządzenia Nr 1683/2014 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2011 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego. Cena*

*Cena wynajmu uzależniona od położenia lokalu w danej strefie oraz od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1177/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych i pomieszczeń przynależnych w zasobie Gminy Miasta Racibórz.

Szczegółowe informacje:

Pisemne wnioski o wynajem w/w lokalu użytkowego należy składać w Wydziale Lokalowym pok. nr 18 zgodnie z przepisami obowiązującego Zarządzenia Nr 1227/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali użytkowych ( garaży ) wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz oddawanych w najem w drodze bezprzetargowej oraz podnajmu lokali użytkowych ( garaży) .   

Kontakt:

Urząd Miasta Racibórz
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz, Wydział lokalowy
tel. 32 7550612, lokalowy@um.raciborz.pl 

 

do góry