Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Fundusze Unijne 2014-2020

 

Kategoria: Wnioski zatwierdzone do dofinansowania [30]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-06-01 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu
ilość pobrań: 704
Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu 451.17KB zobacz
pdf 2022-06-01 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu..pdf
ilość pobrań: 190
Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu..pdf 451.17KB zobacz
pdf 2021-03-05 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz II etap inwestycji.pdf
ilość pobrań: 137
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz II etap inwestycji.pdf 274KB zobacz
pdf 2022-12-28 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz.pdf
ilość pobrań: 66
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz.pdf 119.14KB zobacz
pdf 2017-01-18 Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim
ilość pobrań: 2030
Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim 141.23KB zobacz
pdf 2016-10-13 JARMARK CZ-PL
ilość pobrań: 519
JARMARK CZ-PL 139.52KB zobacz
pdf 2018-11-09 Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz.pdf
ilość pobrań: 341
Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz.pdf 111.9KB zobacz
pdf 2016-09-28 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020
ilość pobrań: 462
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 35.08KB zobacz
pdf 2018-11-09 Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu.pdf
ilość pobrań: 327
Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu.pdf 112.12KB zobacz
pdf 2023-01-02 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej(3).pdf
ilość pobrań: 66
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej(3).pdf 179.61KB zobacz
pdf 2019-08-30 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III
ilość pobrań: 232
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III 140.05KB zobacz
pdf 2020-09-07 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV.pdf
ilość pobrań: 178
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV.pdf 137.67KB zobacz
pdf 2022-05-10 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V.pdf
ilość pobrań: 85
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V.pdf 550.58KB zobacz
pdf 2021-02-24 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap II.pdf
ilość pobrań: 135
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap II.pdf 366.54KB zobacz
pdf 2017-10-23 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawianych na terenie Miasta Racibórz - etap I
ilość pobrań: 572
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawianych na terenie Miasta Racibórz - etap I 55.74KB zobacz
pdf 2020-06-05 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu. POIS 01.07.01-00-003619.pdf
ilość pobrań: 211
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu. POIS 01.07.01-00-003619.pdf 234.31KB zobacz
pdf 2020-09-21 Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających az.pdf
ilość pobrań: 161
Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających az.pdf 78.41KB zobacz
pdf 2022-05-30 Projekt CYFROWA GMINA.pdf
ilość pobrań: 117
Projekt CYFROWA GMINA.pdf 572.3KB zobacz
pdf 2019-06-07 Przebudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz
ilość pobrań: 360
Przebudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz 53.94KB zobacz
pdf 2018-06-11 Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu
ilość pobrań: 457
Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu 73.43KB zobacz
pdf 2017-07-18 Racibórz-Krawarz razem bezpieczniej
ilość pobrań: 398
Racibórz-Krawarz razem bezpieczniej 133.61KB zobacz
pdf 2022-03-10 Razem bezpieczniej Racibórz Krawarz.pdf
ilość pobrań: 115
Razem bezpieczniej Racibórz Krawarz.pdf 563.44KB zobacz
pdf 2022-10-21 Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji.pdf
ilość pobrań: 68
Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji.pdf 125.42KB zobacz
pdf 2020-02-26 Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz
ilość pobrań: 380
Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz 557.12KB zobacz
pdf 2022-05-30 Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.pdf
ilość pobrań: 102
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.pdf 560.66KB zobacz
pdf 2022-06-01 Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy.pdf
ilość pobrań: 92
Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy.pdf 73.61KB zobacz
pdf 2023-05-23 Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz
ilość pobrań: 51
Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz 121.01KB zobacz
pdf 2020-07-06 Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz.pdf
ilość pobrań: 314
Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz.pdf 381.84KB zobacz
pdf 2023-07-27 Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich - Lewy Brzeg Odry w Raciborzu.doc.pdf
ilość pobrań: 35
Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich - Lewy Brzeg Odry w Raciborzu.doc.pdf 216.18KB zobacz
pdf 2023-08-23 Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej. POIS 03.01.00-00-0316_22.pdf
ilość pobrań: 37
Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej. POIS 03.01.00-00-0316_22.pdf 133.17KB zobacz
Kategoria: Wnioski złożone do oceny formalnej i merytorycznej [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2019-05-21 Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej
ilość pobrań: 218
Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej 77.69KB zobacz
pdf 2019-05-21 Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i cieplną w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu
ilość pobrań: 219
Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i cieplną w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu 77.55KB zobacz
pdf 2017-03-06 Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno – komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych
ilość pobrań: 378
Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno – komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych 64.07KB zobacz
pdf 2016-06-09 Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Racibórz – Markowice poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego
ilość pobrań: 490
Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Racibórz – Markowice poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 62.37KB zobacz
do góry