Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zdrowie/Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jeśli ktoś z Twoich bliskich w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje:

 - rozkład życia rodzinnego,
 - demoralizacje małoletnich,
 - uchylanie się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny ,
 - systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego
skontaktuj się z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciborzu (zwaną dalej GKRPA) telefonicznie:  +48 32 415 31 61 (w każdy wtorek w godz. 15:30-17:30)
lub przyjdź osobiście:  47-400 Racibórz, ul. Księdza Józefa Londzina 46/5 (w każdy wtorek w godz. 15:30-17:30).

Spotkania GKRPA odbywają się w każdy wtorek w godz. 15:30-17:30

GKRPA wszczyna postępowanie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego na podstawie wniosku.

Kto może złożyć wniosek do GKRPA?

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie wymienia podmiotów, które są uprawnione do złożenia zgłoszenia, dlatego zawiadomienie do GKRPA może złożyć zarówno osoba prywatna (pełnoletnia), jak i instytucja.  
Wnioskodawcą postępowania może być zatem każdy kto ma uzasadnione podejrzenie, że dana osoba jest uzależniona od alkoholu oraz że w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje:
•    rozkład życia rodzinnego
•    demoralizację małoletnich
•    uchylają się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny
•    systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny
Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz musi towarzyszyć temu także przynajmniej jedno negatywne zachowanie spośród wymienionych powyżej. W innym przypadku nie ma podstaw do skierowania sprawy do sądu.

Miejsce złożenia wniosku

Formularz wniosku jest dostępny:
 - w dokumentach do pobrania na stronie internetowej www.raciborz.pl w zakładce dla mieszkańców/ zdrowie/Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - w siedzibie GKRPA w godzinach pracy GKRPA (w każdy wtorek w godz. 15:30-17:30)
 - w Wydziale Lokalowym i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Racibórz (pokój 13 parter) w godzinach pracy Urzędu.

Wypełniony wniosek należy złożyć:

 - w Biurze Obsługi Interesantów (parter) lub w Wydziale Lokalowym i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Racibórz (pokój 13 parter), 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
 - osobiście w siedzibie GKRPA: 47-400 Racibórz ul. Księdza Józefa Londzina 46/5/5a i 7
 lub wysłać pocztą na adres:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciborzu
47-400 Racibórz
Ul. Króla Stefana Batorego 6

Opłaty za wniosek

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Kategoria: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2022-07-11 RODO - GKRPA informacja strona postępowania
ilość pobrań: 110
RODO - GKRPA informacja strona postępowania 26.56KB -
doc 2022-07-11 RODO - GKRPA wnioskodawca, świadek postępowania
ilość pobrań: 166
RODO - GKRPA wnioskodawca, świadek postępowania 63.5KB -
doc 2024-03-18 wniosek GKRPA .doc
ilość pobrań: 803
wniosek GKRPA .doc 22.5KB -
do góry