Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Inwestycje drogowe/Ruszyła przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej (..)

Ruszyła przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu

2022-05-16
Ruszył remont ulic: Prusa i Słonecznej
Ruszył remont ulic: Prusa i Słonecznej


2 miliony 890 tys. zł to wartość zadania polegającego na przebudowie ul. Prusa (odcinek od ul. Marii Skłodowskiej do ul. Stalowej) oraz ul. Słonecznej (na odcinku od ul. Łąkowej do ul.Prusa). Połowę środków na realizację tej inwestycji tj. 1 mln 436 tys. zł miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ze środków tych wcześniej przeprowadziliśmy prace na ulicach Bojanowskiej, Cecylii, Rodziewiczówny, Bema, Chorwackiej, Czarnieckiego i łączniku ul. Anny i Starowiejskiej w Raciborzu. W sumie miasto pozyskało na te cele już ponad 6  i pół miliona złotych.

Zakres prowadzonych prac

Ulica Bolesława Prusa – od ul. Marii Skłodowskiej do ul. Stalowej

Dokumentacja obejmuje przebudowę ulicy Bolesława Prusa w Raciborzu wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowę chodnika lewostronnego, remont chodnika prawostronnego na długości 22,0 m oraz budowę ścieżki rowerowej i pasa zieleńca po prawej stronie ulicy.
Przebudowa obejmuje zakres od rejonu skrzyżowania z drogą gminna ulicą Marii Skłodowskiej (osunięcie od skrzyżowania ok. 20,0 m), do dowiązania się do istniejącego asfaltu ulicy Stalowej. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 255,0 m.
Nawierzchnia jezdni została zaprojektowana o szerokości 5,5 m, wykonana z betonu asfaltowego, ograniczona zostanie obustronnie krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm. W miejscach przebudowywanych zjazdów jezdnia zostanie ograniczona krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x22 cm. Spadek poprzeczny jezdni został zaprojektowany daszkowy o wartości 2%.

Istniejący chodnik po lewej stronie jezdni wzdłuż ulicy Bolesława Prusa zostanie przebudowany. Zaprojektowano chodnik o zmiennej szerokości do 2,8 m ze względu na dowiązanie się do istniejących ogrodzeń posesji prywatnych. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej.

Istniejący chodnik po prawej stronie drogi zostanie wyremontowany z zachowaniem istniejących szerokości. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej.

W przedmiotowym projekcie przebudowy drogi gminnej ulicy Bolesława Prusa zaprojektowano również ścieżkę rowerową, zlokalizowaną po prawej stronie przebudowywanej jezdni na całej jej długości. Projektowana ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

W celu poprawnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z przebudowywanej drogi gminnej ulicy Bolesława Prusa w Raciborzu zaprojektowano budowę oraz przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej składającej się z jednego ciągu zawierającego 10 studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm połączonych ze sobą kolektorem o średnicy 315 mm oraz o średnicy 500 mm.

W ramach zadania przewidziano również 2 słupy oświetleniowe.Ulica Słoneczna od ul. Łąkowej do ul.Prusa.

Dokumentacja obejmuje odcinek ulicy Słonecznej o długości 135,30 m plus fragment ul. B. Prusa w zakresie odtworzenia nawierzchni po robotach kanalizacyjnych. Zakres remontu przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z chodnikami po istniejącej trasie. Jezdnia docelowo o szerokości 5,0m o nawierzchni bitumicznej. Chodniki obustronne o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość chodników zmienna, zależna od szerokości istniejącego pasa drogowego. Zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki.

Odcinek o długości 187,35m (do skrzyżowania z ul. Łąkową) przewiduje wykonanie jezdni ulicy Słonecznej o nawierzchni bitumicznej oraz jednostronny chodnik dla pieszych o szerokości 2,15m. Po stronie przeciwnej do chodnika projektuje się pobocze gruntowe o szerokości 0,75m. Jezdnia ograniczona krawężnikiem drogowym oraz najazdowym na zjazdach na posesje i na wjeździe na zatokę postojową.

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Bolesława Prusa i Słonecznej w Raciborzu” współfinansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Maksymalny udział środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie przedmiotowego zadania wynosi 50% jego wartości.

Więcej zdjęć na Fb Miasta Racibórz

do góry