• Język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Inwestycje drogowe/Umowa na budowę ronda przy Mechaniku i remont DW 935 (..)

Umowa na budowę ronda przy Mechaniku i remont DW 935 podpisana

2019-09-06
Wkrótce ruszy budowa ronda
Wkrótce ruszy budowa ronda

W czwartek, 5 września w Porębie koło Pszczyny, w obecności Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów zostały podpisane umowy na przebudowę kolejnych dróg wojewódzkich. W tym umowa na dwie powiązane ze sobą kluczowe inwestycje: przebudowę skrzyżowania DW935 z DW919 z sygnalizacją świetlną na rondo turbinowe - t.j. budowę ronda koło Mechanika i przebudowę Drogi Wojewódzkiej 935 do Rzuchowa. Łączny koszt przebudowy wyniesie ponad 103 mln zł.

Przebudowa skrzyżowania DW 935 z DW 919 w Raciborzu

Koszt: 11 590 932 zł
Zadanie obejmuje:
 

 • budowę skrzyżowania typu rondo turbinowe w miejsce istniejącego skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu DW935 z DW919
 • przebudowę drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od mostu nad Odrą (bez obiektu inżynierskiego) tj. od km ~1+145 do km ~1+532)
 • przebudowę wlotów pozostałych dróg krzyżujących się z drogą wojewódzką nr 935 tj. ulicy Zamkowej i ulicy Armii Krajowej (DW919) w zakresie niezbędnym do poprawnego dowiązania do stanu istniejącego
 • budowę/przebudowę chodników i ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszorowerowych
 • budowę oświetlenia ulicznego
 • budowę/przebudowę zatok przystankowych, z rezerwą miejsca na lokalizację wiatprzystankowych
 • budowę/przebudowę elementów systemu odwodnienia powierzchniowego
 • instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • rozbiórkę elementów dróg i ulic
 • rekultywację terenów po wykonanych rozbiórkach istniejących odcinków dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej
    

Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 935

etap I:

odcinek C – od kanału Ulga w Raciborzu do ulicy Pamiątki w Gminie Kornowac

odcinek D – od ulicy Pamiątki do skrzyżowania z DW 933 w Gminie Kornowac

Koszt: 91 918 905 zł
Wykonawca Drog-Bud z Częstochowy
Termin wykonania: 1.03.2022
Zadanie obejmuje:

 •  wykonanie nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G wraz z podbudową i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, sygnalizacje świetlne, oświetlenie, bariery ochronne i balustrady)
 •  przebudowę skrzyżowań z drogami
 •  budowę/przebudowę chodników i ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo – rowerowych
 • ujednolicenie poboczy
 • budowę zatok przystankowych,
 • budowę zatok kontroli pojazdów,
 • budowę dodatkowych pasów ruchu do relacji skrętnych,

Przebudową nie jest objęty odcinek Drogi Wojewódzkiej 935 na odcinku ul. Bosackiej - z uwagi na to, że remont tej drogi przeprowadzony był przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2015 roku, a także ul. Rybnicka na odcinku od wiaduktu do kanału Ulgi - zadanie to zostało ujęte w ramach budowy obwodnicy wschodniej Raciborza (Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna).


 

do góry