Strona główna Dla Mieszkańców Informacje dla Mieszkańców
18 Lipiec 2019
kategoria:
Informacje dla Mieszkańców

Prezydent Miasta Racibórz podaje do publicznej wiadomości, że opracowany został projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Racibórz.

Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o wyłożeniu do publicznego wglądu ww opracowania w dniach od 18.07.2019 r. do 08.08.2019 r. Z dostępnym opracowaniem można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz:
https://www.bipraciborz.pl/bip/dokumenty-akcja-wyszukaj-idkategorii-39908 www.bipraciborz.pl 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Dróg Miejskich.
Opinie i uwagi do projektu planu transportowego należy zgłosić w formie papierowej na adres:

Urząd Miasta Racibórz,
Wydział Dróg Miejskich,
ul. Króla Stefana Batorego 6,
47 – 400 Racibórz

bądź elektronicznie na adres e-mail:

W przypadku przesłania uwag pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H