Strona główna Dla Mieszkańców Informacje dla Mieszkańców
15 Kwiecień 2020
kategoria:
Informacje dla Mieszkańców
 Od jutra obowiązkowo zasłaniamy usta i nos

Od jutra tj. 16 kwietnia (czwartku) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużone zostało obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. 

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. 

 Przypominamy, że wychodząc naprzeciw nowym obowiązkom, prezydent Dariusz Polowy zdecydował, aby dofinansować produkcję 50 tys. maseczek. Po jednej dla każdego mieszkańca Raciborza. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

 

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia uszczegóławiającego przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w przestrzeni publicznej. Zgodnie z projektem - nakaz ten nie będzie dotyczyć dzieci w wieku do lat czterech oraz osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia i odkrycia ust lub nosa.

Nakaz obowiązywać ma podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach, a także w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Zakrywanie ust i nosa będzie też wymagane na terenach zielonych: w parkach, zieleńcach, na promenadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na plażach (w myśl obecnie obowiązujących przepisów przebywanie w tych miejscach jest niedozwolone, zatem zapis ten dotyczy sytuacji w przyszłości, gdy zakaz przebywania w tych miejscach zostanie zniesiony). 

Obowiązek będzie istniał także podczas przebywania na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania (w myśl obecnie obowiązujących przepisów przebywanie w tych miejscach jest niedozwolone, zatem zapis ten dotyczy sytuacji w przyszłości, gdy zakaz przebywania w tych miejscach zostanie zniesiony). 

Obowiązek zasłaniania nosa i ust dotyczy także zakładów pracy, w tym budynków użyteczności publicznej - z wyłączeniem osób tam zatrudnionych, chyba, że chodzi o osoby wykonujące w danym zakładzie obsługę klientów lub interesantów. 

W jakich sytuacjach można odsłonić usta i nos?

W projekcie zapisano także, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych, można żądać odkrycia ust i nosa.

 Szczegółowe zapisy o których mowa określa projekt rozporządzenia  który po konsultacjach w trybie pilnym został przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. 

 

Szkoły, przedszkola zamknięte do 26 kwietnia. Egzaminy przełożone.

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

 Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

 Do 26 kwietnia zawieszona pozostaje działalność przedszkoli, klubów malucha i żłobków.

 

 Przedłużone obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal ograniczenia w przemieszczaniu się:

 • Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

-dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),

-wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),

-załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),

- wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. 
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.


Wszystkie zasady oraz obowiązujące obostrzenia znajdują się tutaj 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H