Strona główna Dla Mieszkańców Informacje dla Mieszkańców
16 Styczeń 2020
kategoria:
Informacje dla Mieszkańców
Zagrożenie ptasią grypą
Zagrożenie ptasią grypą

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o nowych ogniskach wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), a także potwierdzonych przypadkach tej jednostki chorobowej u ptaków dzikich na terenie Polski w styczniu 2020 r.               

W związku z powyższym przypomina się o wciąż obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722) wprowadzającym zakazy i nakazy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
                  

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, a także z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne realne zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na naszym terenie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych fermach komercyjnych, utrzymujących drób w systemie zamkniętym, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość, poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym w szczególności:
- zakazuje się pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
- nakazuje się utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 - należy zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.


Autor: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
jpeg hpai_ulotka_1.jpeg 20-01-16 09:02 174.25KB pobierz plik: hpai_ulotka_1.jpeg
pdf plakat ptasia grypa.pdf 20-01-16 09:02 804.81KB pobierz plik: plakat ptasia grypa.pdf
pdf rozporządzenie HPAI.pdf 20-01-16 09:03 98.46KB pobierz plik: rozporządzenie HPAI.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H