Strona główna Dla Mieszkańców Informacje dla Mieszkańców
05 Luty 2020
kategoria:
Informacje dla Mieszkańców

 

Rusza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, „Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.)”, „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”,  „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” na rok 2020.

Termin składania ofert upływa 26 lutego 2020 r.

Łączna wielkość prognozowanych środków finansowych na realizację zadań – 525 000 złotych.


Zakres realizacji zadania wraz z kwotami:


1)  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym kwota zaplanowana na realizację n/w rodzaju zadań to kwota łącznie 345 000 zł.
 a)  rodzaj zadania: propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży – 300 000 zł.
 b)  rodzaj zadania: profilaktyka wśród osób bezdomnych – 10 000 zł.
c)  rodzaj zadania: organizacja imprez profilaktycznych o charakterze plenerowym – 35 000 zł.


2)  Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138) oraz Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - kwota zaplanowana na realizację n/w rodzaju zadań to kwota łącznie 110 000 zł.
a) rodzaj zadania: działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowego stylu życia,
 b) rodzaj zadania: profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych,
c) rodzaj zadania: wspieranie działań poprawiających jakość życia  osób niepełnosprawnych.

3) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - kwota zaplanowana na realizację n/w rodzaju zadań to kwota łącznie 70 000 zł.
a) rodzaj zadania: organizacja zajęć mających na celu pobudzenie aktywności życiowej osób starszych,

2. Podana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, iż:
1) Zadanie można zrealizować mniejszym kosztem.
2) Złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Racibórz.
3) Zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania niniejszego konkursu.

Szczegóły ogłoszenia publikujemy w załączonym zarządzeniu. Do pobrania również druk oferty i sprawozdania.

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Druk oferty.docx 20-02-05 15:27 24.72KB pobierz plik: Druk oferty.docx
docx Druk sprawozdania.docx 20-02-05 15:27 22.19KB pobierz plik: Druk sprawozdania.docx
pdf Zarządzenie Nr 559-2020.pdf 20-02-05 15:27 371.06KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 559-2020.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H