Strona główna Dla Mieszkańców Informacje dla Mieszkańców
13 Styczeń 2020
kategoria:
Informacje dla Mieszkańców
Raciborskie przedszkolaki beda miały bogatszą ofertę zajęć
Raciborskie przedszkolaki będą miały bogatszą ofertę zajęć

12 przedszkoli, blisko 600 dzieci, 88 nauczycieli - to bezpośredni beneficjenci projektu pn. "Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz", którego realizacja ruszy w marcu tego roku.

To projekt na który Miasto pozyskało 1 mln 500 tys zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wartość projektu ( wydatki kwalifikowane) to 1 mln 850 tys zł.

Projekt realizowany będzie w 12 raciborskich przedszkolach w okresie od marca tego roku do czerwca 2021 r. i będzie kontynuowany w latach następnych. Miasto złożyło już wniosek do RPO na kontynuację działań na kolejne 16 miesięcy.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach realizowanego projektu placówki doposażone zostaną w pomoce dydaktyczne i multimedialne. Podniesiona zostanie jakość oferty placówek poprzez organizację zajęć dodatkowych: logopedycznych, ergoterapii - czyli aktywizowanie uczestników w codziennych sytuacjach życiowych, arteterapii, terapii ręki, bajkoterapii, czy zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Nauczyciele odbędą szkolenia m.in. z terapii metodą Tomatisa, z rozwoju psychoruchowego, wezmą udział w warsztatach.

Oferta zajęć, szkoleń i zakup pomocy dydaktycznych – dopasowane są ściśle do potrzeb każdej z 12 placówek objętych projektem.

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H