Poznaj terminy zapłaty opłat rocznych z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
Strona główna Dla Mieszkańców Informacje dla Mieszkańców
02 Styczeń 2020
kategoria:
Informacje dla Mieszkańców
Rusza nabór do Rady Seniorów na nową kadencję
Rusza nabór do Rady Seniorów na nową kadencję

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów na czteroletnią kadencję 2020 – 2024.

  Zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Miasta Racibórz mogą dokonać:
        1) podmioty mające w statutowych zadaniach określone działania na rzecz osób starszych na terenie miasta Racibórz:
            a) liczące do 1000 członków, które mają prawo do zgłoszenia nie więcej niż  2 kandydatów, przy czym osoby te muszą mieć ukończony 60 rok życia,
            b) liczące 1001 i więcej członków, które mają prawo do zgłoszenia nie więcej niż 4 kandydatów, przy czym osoby te muszą mieć ukończony 60 rok życia,
        2) Grupy 30 osób powyżej 60 roku życia, będących mieszkańcami Raciborza, które mają prawo zgłosić 1 kandydata, przy czym osoba ta musi mieć ukończony 60 rok życia.

 Nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Racibórz prowadzony jest od dnia 03 stycznia 2020 r. do dnia 16 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Racibórz).

Zgłoszenia kandydatów na członka Rady Seniorów Miasta Racibórz należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, poprzez dostarczenie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Racibórz" do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Racibórz (parter) przy ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz do dnia 16 stycznia 2020 roku, do godz. 15:30.


 Zgłoszenie kandydata musi zawierać:
        1) dane kandydata,
        2) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
        3) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,
        4) lista minimum 30 osób popierających zgłoszenie kandydata – tylko w przypadku zgłoszenia przez grupę 30 osób powyżej 60 roku życia, będących mieszkańcami Raciborza.  


 Wybór trzynastu członków Rady Seniorów Miasta Racibórz spośród kandydatów  zgłoszonych przez podmioty mające w statutowych zadaniach określone działania na rzecz osób starszych na terenie Miasta Racibórz oraz przez grupy 30 osób powyżej 60 roku życia, będących mieszkańcami Raciborza zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Miast Racibórz na spotkaniu zorganizowanym w dniu 5 lutego 2020 roku o godzinie 14:00 w sali Kolumnowej ( I piętro) w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6 w Raciborzu.


 Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Miasta Racibórz stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, jak również dostępny jest w formie papierowej w:
        1) Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urząd Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6
        2) Biurze Rady Miasta, pokój nr 106 ( I piętro) Urząd Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6


 Członkiem Rady Seniorów Miasta Racibórz może zostać mieszkaniec / mieszkanka Miasta Racibórz, który / która ukończył/a 60 lat.


 Prawo wybierania przysługuje osobie będącej mieszkańcem miasta Racibórz, która ukończyła 60 rok życia, obecnej podczas spotkania wyborczego, o którym mowa w ust.6 ogłoszenia.


  Kadencja członka Rady trwa cztery lata i liczy się od dnia pierwszego posiedzenia. Członek Rady pełni swoją funkcję społecznie.

 

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf formularz_zgłoszejniowy do Rady Seniorów.pdf 20-01-02 15:19 64.65KB pobierz plik: formularz_zgłoszejniowy do Rady Seniorów.pdf
pdf lista grupy 30 osób popierajacych zgłoszenie kandydata.pdf 20-01-02 15:19 36.82KB pobierz plik: lista grupy 30 osób popierajacych zgłoszenie kandydata.pdf
pdf ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów.pdf 20-01-02 15:19 75.64KB pobierz plik: ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów.pdf
pdf ujednolicony Statut Rady Seniorów.pdf 20-01-02 15:20 72.35KB pobierz plik: ujednolicony Statut Rady Seniorów.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H