Strona główna Dla Mieszkańców Informacje dla Mieszkańców
11 Maj 2020
kategoria:
Informacje dla Mieszkańców
Wracają opłaty w strefie płatnego parkowania
Wracają opłaty w strefie płatnego parkowania

 

Z dniem 11 maja 2020r. Przedsiębiorstwo Komunalne wznawia pobór opłat w strefie płatnego parkowania. Informujemy, że abonament na marzec 2020r. zachowuje ważność do końca maja 2020r. Istnieje możliwość płatności gotówką, kartą, lub smartfonem poprzez aplikację mpay.   

Obszar strefy


Strefę płatnego parkowania wyznaczono pasami drogowymi ulic: Odrzańska, Chopina, Gimnazjalna, Długa, Rzeźnicza, Rynek, Plac Ofki Piastówny, Plac Wolności, Nowa, Solna, Bankowa, Browarna, Mickiewicza, Młyńska, Szewska, Zborowa, Basztowa.

O tym, że znajdujemy się w strefie płatnego parkowania informuje nas oznakowanie – poziomie i pionowe.

Ze strefy wyłączony zostaje odcinek ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Drzymały do placu Dworcowego oraz plac Dworcowy.

Parkomaty

Opłaty za pozostawienie pojazdu w strefie należy uiszczać w parkomacie. Istnieje możliwość płatności gotówką, kartą, lub smartfonem poprzez aplikację mpay

 Jak dokonać opłaty? Pełna informacja i instrukcja obsługi znajduje się na urządzeniach. Konieczne będzie podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

 


Co istotne, bilet nie jest przypisany danemu miejscu, ale obowiązuje w całej strefie w okresie czasu za jaki uiścimy opłatę. Oznacza, to że jeśli będziemy chcieli zmienić miejsce parkingowe na inne w obrębie strefy – nie ma konieczności wydruku kolejnego biletu.

W przypadku uszkodzenia parkomatu – opłatę należy wnieść w najbliższym sprawnym automacie.   

Urządzenia są czterojęzyczne:: oprócz języka polskiego, można wybrać język angielski, niemiecki lub czeski.

Wysokość opłat

Opłaty za parkowanie pobierane będą w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00, przy następujących stawkach:


    • 1) za pierwsze 30 minut parkowania, opłata minimalna - 1,00 zł;
2) za pierwszą godzinę parkowania - 2,00 zł;
3) za drugą godzinę parkowania - 2,40 zł;
4) za trzecią godzinę parkowania - 2,80 zł;
5) za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania - 2,00 zł.

    • Bilet całodniowy15 zł


    • abonament miesięczny w wysokości 30,00 zł – opłata dla jednego pojazdu :
a) mieszkańca (na wyznaczonym parkingu) zameldowanego na pobyt stały w lokalu znajdującym się przy ulicach w strefie  lub b) właściciela lub najemcy lokalu użytkowego (na wyznaczonym parkingu)   będącego właścicielem lub współwłaścicielem lub podmiotem konsumenckiej umowy leasingu wystawionego na osobę fizyczną pojazdu samochodowego, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;


Uwaga! Dla jednego lokalu mieszkalnego lub użytkowego  możliwe jest wykupienie abonamentu tylko na jeden pojazd

Informujemy, że abonament na marzec 2020r. zachowuje ważność do końca maja 2020r. Nowe abonamenty będzie można zakupić w punkcie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w budynku Dworca PKS przy ul. Pocztowej w Raciborzu.


    • W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.


    • Z opłat zwolnione są osoby niepełnosprawne oraz kierowcy przewożący osoby prawne posiadające kartę parkingową  na miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych; kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą, wewnątrz pojazdu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz pojazdu


50 zł za brak ważnego biletu


Za nieuiszczenie opłaty pobierana będzie opłata dodatkową w wysokości 50,00 zł.  Opłatę tę należy uregulować w terminie 14 dni. Opłata ta ulega obniżeniu do 25 zł  w przypadku gdy zostanie ona uiszczona do 7 dni od daty wystawienia. Zawiadomienie informujące o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania zawierające: datę, miejsce, czas parkowania, numer rejestracyjny pojazdu, pouczenie o sposobie uiszczenia opłaty, administrator strefy płatnego parkowania umieszcza za przednią szybą pojazdu pod wycieraczką w dniu jego wystawienia.
Opłatę dodatkową uiszcza się w kasie administratora strefy płatnego parkowania, w automacie parkingowym lub poprzez wpłatę na jego rachunek bankowy.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H