Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Szpitalik doktora Rogera

  • Szpitalik doktora Rogera
  • Miejscowość: Rudy
  • Trasa rowerowa: nr 6200, 5
  • Pieszy szlak turystyczny: czerwony, Husarii Polskiej
  • www.lodenice.com

Szpitalik doktora RogeraZabytkowy XIX wieczny budynek lecznicy prowadzonej przez dr Juliusza Augusta Rogera (1819–1865) wybitnego górnośląskiego medyka, zapalonego entomologa oraz kolekcjonera górnośląskich pieśni ludowych, wydanych w formie zwartego zbioru w 1863 r. nakładem znanej wrocławskiej oficyny Skutcha. Pochówek Rogera znaleźć można na cmentarzu parafialnym w Rudach. W jego szptalu mieści się dziś ośrodek edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

 

do góry