Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Loděnice

  • Loděnice
  • miejscowość: Děhylov
  • trasa rowerowa: nr 6200, 5
  • pieszy szlak turystyczny: zielony
  • www.lodenice.com

Przez sportowo-rekreacyjny teren Loděnice w Děhylově, cel wypraw turystów krajowych i zagranicznych, przebiega międzynarodowa trasa rowerowa nr 5 prowadząca do Polski. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1431 roku. Znajduje się tu znany rezerwat przyrody „Štěpán“. Staw rybny „Pośtovny“ stracił znaczenie obszaru chronionego w związku z rabunkowym wydobyciem żwiru.

do góry