Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Renowacja zabytkowego krzyża

2021-08-16
 

Zakończyła się renowacja krzyża zlokalizowanego na byłym cmentarzu ofiar cholery, która nawiedziła Ostróg, Bosacz i Płonię w 1831 r.

Krzyż jest zlokalizowany na działce wśród pól niedaleko ulicy Bartka Lasoty i ul. Mikołowskiej. Obiekt nie przetrwał do naszych czasów w całości - nie ma już oryginalnego krucyfiksu, pozostał tylko wysoki cokół z półpełną rzeźbą Matki Bożej Bolesnej i inskrypcją. W miejscu krucyfiksu umieszczono w latach powojennych nowy, metalowy, mocno uproszczony.

Krzyż stał na lekkiej skarpie, co spowodowało, że w ostatnich latach jego fundament zaczął się obsuwać. Dodatkowo krzyż był już mocno zabrudzony, kamień z którego jest wykonany ulegał degradacji a napisy były nieczytelne. Postanowiono więc przenieść obiekt na nowy fundament, na tej samej działce, tylko na wypłaszczonym terenie. Poddano także obiekt konserwacji. Jest on wykonany z piaskowca, który został oczyszczony i zaimpregnowany. Część ubytków uzupełniono masami renowacyjnymi, jednak większość pozostawiono - jako świadectwo stanu zachowania obiektu i dlatego, że tak duże uzupełnienia wymagałyby spajania kolorystycznego i zasłoniłyby naturalny kamień. Podczas prac odsłoniła się oryginalna inskrypcja, wyryta w kamieniu.

Vondator tey Bozey Menki

Ludwik Moklara z Plania

Zuzanna Moklara Johanna

Creiiei Jarefahowannca

z Lublenskie Kiysy Ktore tu

ieich Ciala odpoczywaiom

dnia 7go Marca 1834

Inskrypcja w części nadal jest niezrozumiała. Pozostawiono oryginalny ryt liter, wyeksponowano je jedynie farbą w kolorze jaki zachował się pod warstwą brudu.

Konserwacja kosztowała 9 000 zł brutto i została przeprowadzona przez firmę Oskar Renowacja Przemysław Zembroń ze środków Miasta Racibórz.

do góry