Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Informacje o BZK

Zadania

Biuro Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu zostało powołane dla realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, ochrony przeciwpowodziowej oraz ochrony przeciwpożarowej w mieście.

Do zadań Biura Zarządzania Kryzysowego należą sprawy:

 • W zakresie obrony cywilnej:
  • kompleksowego planowania, koordynacji przedsięwzięć oraz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej,
  • organizacja szkoleń i ćwiczeń formacji OC i mieszkańców w zakresie powszechnej samoobrony,
  • tworzenia warunków do wykonywania przez Prezydenta funkcji Szefa Obrony Cywilnej Miasta.
 • W zakresie zarządzania kryzysowego:
  • monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji oraz podejmowanie działań mających na celu ograniczanie ich skutków,
  • opracowywanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego, a w przypadku wystąpienia zagrożenia realizowanie odpowiednich procedur.
 • W zakresie spraw obronnych:
  • przeprowadzanie rejestracji i udział w kwalifikacji wojskowej,
  • opracowywanie i aktualizowanie planów obronnych, tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do prawidłowego wykonania zadań obronnych,
  • realizacja zadań obronnych wynikających z przepisów prawa.
 • W zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
  • realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta,
  • bieżące wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.
 • W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
  • zabezpieczenie logistyczne i materiałowo - techniczne jednostek OSP,
  • nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem powierzonego sprzętu i mienia.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane są na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, powołanego Zarządzeniem Prezydenta.

do góry