Niżej wymienione organizacje społeczne z terenu miasta współpracują z Biurem Zarządzania Kryzysowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Oddział Miejski WOPR Racibórz

  • 47 - 400 Racibórz
  • ul. Śląska 3
  • tel. 32 414 94 75
  • email:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889), ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) i innych przepisów z zakresu ratownictwa wodnego oraz na podstawie statutu WOPR.

Ochotnicze Straże Pożarne

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) gmina ma za zadanie m.in. zaspokajać zbiorowe potrzeb wspólnoty. Jedną z takich spraw jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w zakresie ochrony przeciwpożarowej (pkt. 14), którą gmina realizuje przy pomocy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Działają one w oparciu o ustawę z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. t.j. z 2009, Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 jednolity tekst, . z 2003 r. Nr 96, poz. 874) oraz statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zarejestrowana jest w sądzie jako stowarzyszenie, posiada osobowość prawną i jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w myśl art.32.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej - ponosi gmina.

Na terenie gminy Racibórz działają 4 jednostki OSP:

OSP Racibórz-Markowice

47-400 Racibórz-Markowice
ul. Arki Bożka 20 A

OSP Racibórz -Miedonia

47-400 Racibórz-Miedonia
ul. Podmiejska 38

OSP Racibórz-Sudół

47-400 Racibórz-Sudół
ul. Hulczyńska 154

OSP Racibórz-Brzezie

47-400 Racibórz-Brzezie
ul. Bitwy Olzańskiej 28

Trzy jednostki z gminy tj. OSP Brzezie, Sudół i Markowice wchodzą w skład
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W 1992 roku jednostki te brały udział w gaszeniu pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej.

Wszystkie 4 jednostki brały udział w akcji przeciwpowodziowej i w usuwaniu skutków powodzi "tysiąclecia" w 1997 roku.

Jednostki OSP wykonują zadania w zakresie:

  • ochrony p-poż;
  • ratownictwa ekologicznego;
  • ratownictwa drogowego;
  • ratownictwa medycznego;
  • ratownictwa wodnego.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H